Opening Guyotschool op terrein Kon. Visio De Brink

Geplaatst op: zaterdag 19 december 2015

Gistermorgen vond de officiële opening plaats van de Guyotschool voor VSO – CMB (communicatief meervoudig beperkt)  in Vries. De school is onderdeel van de Koninklijke Kentalis Guyotschool in Haren.
De vestiging in Vries is voor kinderen van 12 t/m 18 jaar die auditief/communicatief en verstandelijk beperkt zijn.  Daarnaast hebben zij soms een lichamelijke beperking.
Ze is gevestigd in een pand, het Diggelhoes, van Visio De Brink.

Om even na half tien heette Lenni Dijkstra, coördinator van de school, alle aanwezige kinderen, ouders, begeleiders en collega’s hartelijk welkom. In haar toespraak gaf zij aan dat er in de periode van begin juni tot de opening door iedereen hard is gewerkt om dit mooie resultaat te kunnen bereiken. Lenni gaf aan dat ze daar heel blij mee is en bedankte iedereen daarvoor!

Hierna kreeg Bert Klaas, regio directeur, het woord en de gelegenheid om de openingshandeling te verrichtten. Daarna knalden de leerlingen met hun confetti kanonnen de school open!
Henk Koopman, directeur van de school, overhandigde een praktisch cadeau: een bladblazer. Meteen handig om de confetti op te ruimen.

Terwijl de gasten genoten van de koffie met gebak kregen de kinderen binnen hun gebak en werden ze vermaakt door goochelaar Auke Kuitert.

Op het VSO CMB worden leerlingen opgeleid voor werken in dagbesteding. Zoals groenvoorziening, catering, atelierwerk en verzorging (schoonmaken etc.). Een aantal van de leerlingen hebben dit jaar ook stage gelopen in de Dorpstuin van Plaats de Wereld.

(Onder dankzegging voor de fotobijdrage door Hilda Kamps, Guyotschool)


Meer berichten over: