Openluchtkerkdienst Bomen, Biebels en Bloazen

Geplaatst op: maandag 31 augustus 2015

Met muziek van de Harmonie op de achtergrond zochten gisteren honderden kerkgangers een plaats in de buitenlucht op de Brink in Vries om de Openluchtkerkdienst bij te wonen, georganiseerd door de PKN Vries in samenwerking met Volksvermaken Vries.  ‘Zorg om water’ was het thema van de achtste Openluchtdienst in het kader van het Zomerfeest in Vries. Voorganger ds. Bert Altena legde ook een link naar de redding van zwembad Plons waar water voor de cliënten van Visio de Brink zo belangrijk is. De collecte was dan ook voor de stichting Red zwembad Plons. Tijdens de dienst werd zwemcoach Janet Mulder door Bert Altena geïnterviewd over het belang van het zwemmen voor de cliënten van Visio de Brink. Ook werd de schriftlezing in het Drentsch weer verzorgd door inwoner Bert Sint Nicolaas. Het gelegenheidskoor voor deze dienst trad enkele malen op onder begeleiding van een koperkwartet. Het geheel onder leiding van Sietse Hamersma. Voor de kinderen was er een kindernevendienst in het Ontmoetingshuis.

Brunch en veiling ‘Vries’ kunstwerk
Na afloop van de dienst werd gratis koffie verstrekt door vrijwilligers van de Kerk. Volksvermaken Vries had ook voor deze editie weer een brunch georganiseerd. Tegen een kleine vergoeding konden de aanwezigen genieten van een zeer gevarieerde brunch. Tijdens deze brunch werd het schilderij geveild dat de vorige dag op de Zomermarkt was geschilderd door een groot aantal inwoners van Vries. Eerst werd het onthuld. Dit deden Tina Tolner van ‘Colt Cambodja’ en kunstenares Mathilde Leonore.
Mathilde heeft alle ‘schilders’ begeleid bij het schilderen van hun aandeel op het grote doek. Meestal betreft dat hun of een huis waar zij een bijzondere band mee hebben. Het resultaat mag er zijn: een gevarieerd en bijzonder herkenbaar ‘Vries’ schilderij! Uniek en heel opvallend.
De veilingopbrengst van dit schilderij is voor  de stichting Colt-Cambodja. Die organisatie zorgt er onder andere voor dat straatkinderen en hun moeders in Cambodja naar school kunnen. Weg van de vuilnisbelt waar ze vaak op leven en daarmee helpt ze hen een nieuwe toekomst op te bouwen. Het is een actieve en kleinschalige stichting waar onze dorpsgenoot Tina Tolner inspirator en voorzitter van is. Meer informatie en de mogelijkheid om voor een klein bedrag donateur te worden  vindt u op de website van stichting Colt.
De materialen voor de vervaardiging van het schilderij, zo’n € 250,=, zijn beschikbaar gesteld door Volksvermaken Vries.

Onder leiding van veilingmeester Simon Koops werd de veiling ingezet en het eindbedrag uiteindelijk vastgesteld. Er waren vier geïnteresseerden die mee boden en uiteindelijk ging het doek voor een bedrag van € 1150,= naar de Stichting Vries.nu. De familie Sietze en Renee Hamersma, van café-biljart en zalencentrum Onder de Linden dragen aan dit bedrag bij. Vries.nu heeft het schilderij in permanente bruikleen gegeven en de familie Hamersma heeft toegezegd het een prominente plaats te geven in de grote zaal van Onder de Linden. Hierdoor kunnen wij met regelmaat dit gezamenlijk geproduceerde ‘Vriezer’ kunstwerk bekijken.

Waarom ‘koopt’ de Stichting Vries.nu een schilderij als dit?
De Stichting Vries.nu bestaat uit 5 vrijwilligers en wordt financieel gesteund door meer dan 40 adverteerders. De stichting heeft een aantal doelen. De belangrijkste zijn het brengen van nieuws en de evenementen kalender, de Agenda, over Vries en omgeving. Doordat wij de kosten beperkt weten te houden is het grootste deel van onze advertentieopbrengsten beschikbaar voor het 2e belangrijke doel van Vries.nu: het financieel ondersteunen van mensen, stichtingen, verenigingen enzovoort, in Vries e.o. die daar om de een of andere reden volgens ons behoefte aan hebben.  Een inwoner van Vries die elders vrijwilligerswerk doet en daar een groot aantal mensen mee ondersteunt,  beschouwen wij als zo’n doel. Het beschikbaar te stellen bedrag is voor ons afhankelijk van onze financiele mogelijkheden en het te bereiken doel of doelen. Vandaar de hoogte van dit bedrag met de aantekening dat Café Onder de Linden hier ook apart aan heeft bijgedragen. Waarvoor onze hartelijke dank aan alle onze adverteerders en de familie Hamersma voor de extra gift.
Na afloop mocht onze voorzitter, Ed Molenaar, het schilderij in ontvangst nemen van Mathilde en Tina. De laatste was heel blij met de gift voor Colt-Cambodja.
Het schilderij is, tijdens de openingsuren, te bewonderen in Onder de Linden.

 


Meer berichten over: