Oproep personen

Geplaatst op: dinsdag 26 september 2017

Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde persoon waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven:Naam: F. Gözel-Gözel Geboortedatum: 07-02-1940 Omdat zij geen adreswijziging heeft doorgegeven, is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat zij vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat als ingezetene in Nederland. Deze persoon wordt verzocht persoonlijk voor  5 november 2017 aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kan zij nog gedurende zes weken een gemotiveerd bezwaar hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders.
Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente (0592-266662).


Meer berichten over: