Paardenmarkt krijgt nieuwe plek op Zuidlaardermarkt

Geplaatst op: dinsdag 14 juni 2016
Vijf vragen en antwoorden over de paardenmarkt
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de paardenmarkt tijdens de Zuidlaardermarkt in zijn geheel te verplaatsen naar de Brink tussen de Zuiderstraat en ’t Achterom. Hierdoor komt de paardenmarkt verder van de kermis te liggen. Ook komt er een geluidsscherm tussen de paarden en de kermis. De paarden hebben zo minder last van licht en geluid van de kermis. ’s Nachts wordt de markt verlicht met groen licht. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat paarden hierdoor minder last hebben van stress.
Waarom wordt de markt verplaatst?
In de eerste plaats om het dierenwelzijn te verbeteren. Door de verplaatsing krijgen de dieren meer rust en kan er beter worden toegezien op hun welzijn. Ook verhoogt het de veiligheid voor de paarden, handelaren en het publiek.

Waarom nu?
De verplaatsing van de paardenmarkt is mogelijk doordat het aantal paarden dat op de markt te koop wordt aangeboden de afgelopen jaren is afgenomen. Daardoor is een groot en uitgestrekt handelsgebied niet langer nodig.

Wat verandert er precies?
In de oude situatie was er sprake van een groot en uitgestrekt terrein dat niet afgesloten kon worden. Hierdoor konden bezoekers van de markt de aanvoer en het rustig aanbinden van de dieren verstoren. De nieuwe paardenmarkt is op één plek is geconcentreerd. Daardoor ontstaat er een overzichtelijke situatie waarin beter op het dierenwelzijn en de veiligheid kan worden toegezien.
Het terrein wordt omheind met hekken en er is nog maar één ingang voor paarden, die duidelijk gescheiden is van de publieksingangen. Vanaf het exportterrein (naast de voormalige PBH) is een afgezette paardenroute naar het paardenmarktterrein. Het paardenmarktterrein is vanaf dit jaar ’s nachts tijdens de aanvoer verboden terrein voor onbevoegden. Ook is er doorlopend toezicht op het marktterrein doordat de gemeente er bewakingscamera’s plaatst.
Er waren toch ook al verbeteringen doorgevoerd?
Dat klopt. Er zijn hoge en lage aanbindpalen gekomen, waardoor paarden en pony’s van ieder formaat goed aangebonden kunnen worden. Ook wordt er sinds enkele jaren gratis hooi en drinkwater verstrekt. Deze verbeteringen komen vanzelfsprekend ook terug op het nieuwe marktterrein.
Blijft de paardenmarkt bestaan?
Dierenwelzijnsorganisaties zijn tegen het organiseren van paardenmarkten. Zij geloven niet dat een paardenmarkt goed ingericht kan worden, ongeacht wet- en regelgeving. Eind vorig jaar stapte de Dierenbescherming daarom uit het overleg welzijn paardenmarkten. Dat overleg bestaat uit verschillende partijen die zich inzetten voor de verbetering van het dierenwelzijn tijdens paardenmarkten. De Dierenbescherming zet zich sindsdien in voor het verbieden van paardenmarkten in Nederland.
Maar als het aan burgemeester Marcel Thijsen ligt blijft de markt zeker bestaan: ”De paardenmarkt is onlosmakelijk verbonden met Zuidlaren en heeft nog een échte handelsfunctie. Dat willen we graag voor Zuidlaren en de regio behouden. Daarbij zijn we blijvend op zoek naar een goede balans tussen de belangen van de dieren, handelaren en het publiek, waarbij het dierenwelzijn voor ons voorop staat.”
De Zuidlaardermarkt wordt dit jaar voor de 816e keer georganiseerd en vindt plaats op dinsdag 18 oktober. De gemeenteraad besluit eind juni over de toekenning van het budget voor de verplaatsing van de paardenmarkt.

Meer berichten over: