PBC-fonds op zoek naar Anjer prijswinnaar

Geplaatst op: dinsdag 12 december 2017

Cultuurfonds op zoek naar eerste winnaar Drentse Anjer Prijs!

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Drentse Anjer Prijs 2018. De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000. De prijs wordt op 9 april 2018 uitgereikt.

De Prijs Met de Drentse Anjer Prijs wil het Cultuurfonds zijn waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een stimulerende bijdrage leveren c.q. een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Een voordracht doen Je kunt tot 7 januari 2018 iemand voordragen met het formulier op www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs

De criteria De Drentse Anjer Prijs is bestemd voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed, literatuur, film, nieuwe media. 1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het voorgaande seizoen (en), waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik. 2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe. 3. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe. Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in max. 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000,- zouden willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken. De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen.

De jury van de Drentse Anjer Prijs 2018 bestaat uit Jurr van Dalen (voorzitter van de jury, discipline: Erfgoed), Hanneke Bruggeman (discipline: Letteren/Podiumkunsten), Coen van Meerten (bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe), Rob van der Ree (discipline: Theater), Joost Slijpen (discipline: beeldende kunst)


Meer berichten over: