Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe

Geplaatst op: dinsdag 20 maart 2018

Naar aanleiding van internationale vrouwendag en een bijeenkomst van Vrouwen Kiezen in het Provinciehuis in Assen, komt er een Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe. Anita van der Noord, kandidaatsraadslid Groen Links in Noordenveld, is initiatiefneemster van het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe.

Samen met vrouwen uit alle twaalf gemeenten in Drenthe, statenleden en waterschapsbesturen hoopt Van der Noord dat een gelijkwaardige verdeling komt tussen vrouwen en mannen in het lokale bestuur. Dit draagt bij aan een goede afspiegeling van de gehele lokale bevolking. Daarnaast blijkt dat teams met gemengde samenstelling tot betere prestaties komen dan een team dat uit alleen mannen bestaat.
Drenthe staat als provincie onderaan de lijst met politiek actieve vrouwen. Mede
daarom is het Stateninitiatief Vrouwen Kiezen opgericht. Met Vrouwen Kiezen en met het Politiek Vrouwen Netwerk maakt de provincie zich sterk voor een gelijkwaardige verdeling.
Tijdens de internationale vrouwendag heeft zich al een groot aantal vrouwen
aangemeld voor het netwerk. Statenlid Roelie Goettsch riep alle Drentse vrouwen hiertoe op. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar Anita van der Noord: anitavandernoord@gmail.com. Bellen kan ook: 06 2181 6074.


Meer berichten over: