Presentatie Dorpsagenda Vries in Herberg Tio

Geplaatst op: vrijdag 17 april 2015

Woensdagavond 22 april presenteert de gemeente de Dorpsagenda Vries (zie onder) op een inloopavond in Herberg Tio. Op de dorpsagenda staan de concrete verbeteringen voor Vries waarmee burgemeester en wethouders op korte termijn willen beginnen.

In Vries ligt een aantal grote uitdagingen op het gebied van het (winkel)centrum, woningbouw en leefbaarheid. B&W vinden het belangrijk dat daar nu echt iets aan gaat gebeuren.

De dorpsagenda is onder meer gebaseerd op de ideeën die inwoners, ondernemers en verenigingen  hebben ingebracht op de inloopbijeenkomsten in november vorig jaar over de toekomst van hun dorp. Ook de resultaten van het dorpsbelevingsonderzoek van de Van Hall Larenstein Hogeschool zijn belangrijke input geweest.

De inloopavond is van 20.00 uur tot 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur is de zaal open. Om 20.00 uur, 20.30 uur en 21.00 uur presenteren medewerkers van de gemeente de plannen. Daarnaast is er volop mogelijkheid om gemeentelijke deskundigen vragen te stellen en suggesties te doen.

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de agenda.


Meer berichten over: