Prov: Op weg naar een energieneutraal Drenthe

Geplaatst op: dinsdag 22 maart 2016

“Van bewust zijn naar bewust doen”
Een stevige inzet op energieneutraal wonen en in gesprek over nieuwe energielandschappen. Dat zijn de speerpunten uit de nieuwe Energieagenda 2016-2020 die GS aan Provinciale Staten voorstellen. Deze Energieagenda geeft aan welke inzet de provincie de komende vijf jaar levert om haar Drentse energiedoelen te realiseren.

De nieuwe agenda is tot stand gekomen door inbreng van samenwerkingspartners, ondernemers, gesprekken met statenleden en de evaluatie van het programma 2012-2015. Het realiseren van deze energietransitie is een omvangrijke en soms ingrijpende opgave die de Drentse samenleving ook veel kansen biedt. De energietransitie staat niet op zich zelf. “We willen dit verbinden met economie en werkgelegenheid, verkeer en vervoer, natuur, en ruimte,” zo zegt portefeuillehouder Tjisse Stelpstra.

‘Uit de evaluatie van het vorige programma blijkt dat de provincie door moet gaan met succesvolle activiteiten, zoals innovatieve Green Deals. Sommige activiteiten zijn ook in een volgende fase beland en vragen om een nieuwe aanpak. Het bewustzijn dat de afgelopen jaren flink is gegroeid, moet omslaan naar een vorm van bewust doen’, aldus energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Actieplan ’10 miljard voor Drenthe: Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’
Het actieplan draagt bij om het proces naar energieneutraal wonen in Drenthe te
versnellen. Daardoor moet het voor de Drentse huishoudens mogelijk worden om in 2040 te wonen zonder energierekening. Marktpartijen worden uitgedaagd de Drentse huishoudens daarbij behulpzaam te zijn.
Veranderend energielandschap
De transitie naar een energieneutraal Drenthe zal behoorlijk ingrijpend zijn voor het landschap en de Drentse samenleving. Zonnepanelen, windmolens, geothermie zorgen voor een nieuw energielandschap. Een ontwikkeling die al gaande is, maar die in de nabije toekomst steeds prominenter in beeld komt. Samen met betrokken partijen willen wij hierover een dialoog voeren. De resultaten daarvan moeten hun beslag krijgen in het Drentse omgevingsbeleid.

Tjisse Stelpstra: ‘We willen Bewust doen, Meters maken en Innoveren. Onze eigen energie-BMI die nu nog wat oranje kleurt. Wij gaan voor groen! Ik hoop die opgaven met veel mensen samen op te kunnen pakken. Energie is van ons allemaal, beïnvloedt ons allemaal en gebruiken we allemaal.’


Meer berichten over: