Provincie Drenthe lanceert app voor kaartmateriaal

Geplaatst op: donderdag 25 april 2013

De provincie Drenthe heeft een app laten ontwikkelen die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier een aantal specifieke Drentse kaarten op een mobiele telefoon of een tablet te bekijken.

De Geoapp Drenthe bevat een aantal basiskaarten, zoals grondsoorten en grondgebruik, wettelijke kaarten, zoals Wet Ammoniak en Veehouderij en informatieve kaarten zoals grondwaterkwaliteitskaarten. De kaarten kunnen worden bekeken met een topografische kaart of luchtfoto als ondergrond. Je kunt inzoomen op je eigen omgeving, zelf in de kaart tekenen en de kaart delen via email of sociale media.
De Geoapp bouwt voort op de al bestaande Bodematlas waarin via internet circa 100 kaarten kunnen worden geraadpleegd.

Het doel van de Bodematlas en de Geoapp is aan belanghebbenden waardevolle informatie te bieden die kan leiden tot grotere betrokkenheid bij het Drentse bodembeleid. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat iedereen over actuele en relevante bodeminformatie moet kunnen beschikken.
In de toekomst zal de Geoapp worden uitgebreid met meer thema’s.

De Geoapp Drenthe is beschikbaar in de Appstore van Apple, in Google Play en te benaderen via internet op http://geoapp.drenthe.nl


Meer berichten over: