Provincie zet zich in voor bereikbare zorg

Geplaatst op: dinsdag 17 april 2018

€ 50.000 euro voor Common Care.
Het tekort aan ziekenhuispersoneel laat zien dat de beschikbaarheid van goede zorg in de buurt kwetsbaar kan zijn. Samen met veel partners denkt de provincie Drenthe na over de toekomst van zorgvoorzieningen in Drenthe, en daarmee in het Noorden. Om ook grensoverschrijdend kansen aan te grijpen, stellen Gedeputeerde Staten € 50.000,= cofinanciering beschikbaar voor het driejarige INTERREG-project Common Care, dat binnenkort van start gaat.

Het project Common Care richt zich op het ontwikkelen van een grensoverschrijdende samenwerking, zodat ziekenhuizen elkaar in momenten van krapte, ook over de grens, kunnen helpen. Ook wil het project de barrières die er zijn, zoals zorgcultuur over de grens of vergoedingen van behandelkosten, of andere taal, signaleren en wegnemen. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “Deze samenwerking met Duitsland biedt nieuwe kansen om gekwalificeerde (zorg)werknemers te behouden voor Drenthe én Noord-Nederland.”

Common Care is een samenwerkingsproject van de deelstaat Niedersachsen, de provincies Groningen en Drenthe, de ziekenhuizen Klinikum Leer, PIUS-Hospital Oldenburg, het UMCG, Ommelander Zorg Groep en Treant én 11 partners variërend van zorgverzekeraars tot patiëntenorganisaties.


Meer berichten over: