Rabo Clubsupport

Geplaatst op: donderdag 26 september 2019

Van 27 september tot en met 10 oktober a.s. kunnen leden van de Rabobank vijf stemmen uitbrengen om daarmee plaatselijke verenigingen financieel een steuntje in de rug te geven. Bent u lid van de Rabobank, laat dan uw stemmen niet verloren gaan en steun Vriezer verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan:

Volksvermaken Vries heeft als doel het bevorderen van het volksvermaak in Vries. Zij tracht dit te bereiken door het organiseren en leiden van gepaste volksvermaken in de meest uitgebreide zin. Zo beginnen de statuten van Volksvermaken Vries. Jaarlijks organiseert Volksvermaken ruim 25 kleine en grotere evenementen om daarmee de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Meer dan 50 vrijwilligers, onze bestuurs- en commissieleden, zijn het hele jaar druk met voorbereiden en organiseren van eigen evenementen en het maken en onderhouden van materialen die daarvoor nodig zijn.

Het doel waarvoor wij de bijdrage van Rabo Clubsupport willen inzetten, is de aanschaf van nieuwe gereedschappen om daarmee alle materialen goed te kunnen onderhouden. De meeste gereedschappen waarover onze vrijwilligers kunnen beschikken zijn ‘krijgertjes’ en daarmee zijn we natuurlijk erg blij. Maar soms moeten er gereedschappen vervangen worden en dat is nu aan de orde. Helpt u ons ons gereedschapsarsenaal te vervangen?

Oranje Stichting Vries organiseert sinds 2004 een traditionele Koningsdagviering in Vries. Onze doelstelling is dat we een feestelijke dag willen organiseren voor en door Vries. Dat wil zeggen dat iedere inwoner van jong tot oud een of meerdere onderdelen kan vinden in het programma waar men zich in kan vinden. Dit willen we in de komende jaren doorzetten en waar mogelijk zelfs uitbreiden. En daarvoor hebben we financiële armslag nodig. Vandaar onze deelname aan Rabo Clubsupport.

We willen heel graag een activiteit organiseren voor onze wat oudere dorpsgenoten. Uit ervaring/onderzoek weten wij dat zij vooral geïnteresseerd zijn in elkaar ontmoeten, gezellige muziek, een praatje. Daar zijn kosten aan verbonden, zoals zaalhuur, kosten muziek, transportkosten voor hen die niet zo goed ter been zijn en onze begroting biedt hiervoor geen ruimte.


Meer berichten over: