Rabobank verrast Plaats de Wereld

Geplaatst op: donderdag 16 februari 2017

Het was vanmorgen om even na elf uur tijd voor een heugelijk moment bij Plaats de Wereld aan de Westerstraat. Op bezoek was Jan Wagenveld, lid van het Rabobank ledenraad kernteam Tynaarlo. Jan kwam niet met lege handen. Hij verraste Johan Westerhof namelijk met een cheque van € 200,= !
Het geld komt voor Plaats de Wereld op een heel goed moment vertelde Johan. Sinds bekend is dat Plaats de Wereld vaste bewoner is van het pand zijn een aantal vrijwilligers druk bezig met het aanpassen van de tuin. Zo wordt de bestrating opgehoogd en verkleind. Daardoor ontstaat meer ruimte voor ‘zwarte’ grond; het echte tuin gedeelte. Dankzij de hulp van de vrijwilligers blijven de kosten beperkt, maar materiaalkosten zijn er wel en daarvoor komt deze cheque goed van pas.

Het kernteam van de Rabobank ledenraad heeft een jaarbudget waaruit zij zelfstandig giften aan sociaal-maatschappelijke doelen mag doen. De gift moet, voor wat de ontvanger betreft, aan een aantal door de bank gestelde voorwaarden voldoen. Plaats de Wereld past hierin.
Via een bezoek aan het inloop spreekuur van het sociaal team Vries is Jan Wagenveld op het idee voor de schenking aan Plaats de Wereld gekomen.


Meer berichten over: