Referendum woensdag 6 april 2016

Geplaatst op: woensdag 2 maart 2016

Op woensdag 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

Waarover stemmen we bij het referendum?
Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?
De Referendumcommissie heeft deze vraag bepaald. Via de ‘wet tot goedkeuring’ wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens bent of niet. De mogelijkheid van een raadgevend referendum over wetten en verdragen bestaat sinds 1 juli 2015.

Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in?
Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag, tussen twee of meer landen die de banden willen aanhalen. De Europese Unie (EU) heeft meerdere van deze overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko. Landen spreken er in af politiek en economisch meer te gaan samenwerken.

Op www.verkiezingen2016.nl  en www.referendum-commissie.nl vindt u informatie over het referendum en hier kunt ook de tekst van de  wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne vinden.

Stemmen met een stempas
U ontvangt voor het referendum een stempas op het adres waar u op 22 februari 2016 staat ingeschreven.  U kunt met deze stempas uw stem uitbrengen in de gemeente waar u op 22 februari 2016 staat ingeschreven.  Bent u niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit dan ontvangt u geen stempas.
De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. De voorzitter van het stembureau vraagt u om een legitimatiebewijs. Uw legitimatie bewijs mag ten hoogste vijf jaar verlopen zijn. Zonder de stempas en een legitimatiebewijs kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas en uw legitimatiebewijs meeneemt naar het stembureau.
De stempas moet uiterlijk 23 maart 2016 bij u thuis bezorgd zijn.

Stempas niet ontvangen of kwijt geraakt
U bent kiesgerechtigd voor het referendum en heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt geraakt; dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Tynaarlo

Dit kan schriftelijk tot uiterlijk 1 april 2016 en mondeling, bij de publieksbalies, tot uiterlijk dinsdag 5 april 12.00 uur.  In beide gevallen moet u (een kopie van) uw legitimatie meesturen of meebrengen.
Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Waar kunt u stemmen?
In de gemeente Tynaarlo staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stembureau bij u in de buurt maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stembureau in de gemeente te stemmen dan kan dat.

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Tynaarlo
1.    Ons Dorpshuis, Bähler Boermalaan 4, Paterswolde
2.    Zorgcentrum de Wieken, Schoollaan 20, Eelde
3.    Zorgcentrum Else van der Laanhuis, Hooiweg 18, Eelde
4.    Sportcentrum De Marsch, Hooiweg 196, Paterswolde
5.    Restaurant ’t Huys van Bunne, Donderenseweg 1, Bunne
6.    MFA Borchkwartier, Borchsingel 41, Eelderwolde
7.    Verzorgingscentrum Kornoeljehof, Tynaarlosestraat 56,  Vries
8.    O.b.s. De Vijverstee, De Fledders 14,  Vries
9.    MFA Yders Hoes, Betmersweg 2, Yde
10.    Dorpshuis Tynaarlo, Achterweg 6, Tynaarlo
11.    Dorpshuis Oudemolen, Hoofdweg 105c, Oudemolen
12.    MFA De Zeijer Hoogte, Ubbenaseweg 7, Zeijen
13.    Gebouw buurtvereniging,  De Kruierij 2, De Groeve
14.    Chr.Basisschool De Tol, De Hilde 1, Zuidlaren
15.    Sprookjeshof, Groningerstraat 10,  Zuidlaren
16.    Sporthal De Zwet, De Klencke 32, Zuidlaren
17.    Geref.Kerk Vrijgemaakt, Schipborgerweg 45a, Zuidlaren
18.    Mozaiek Woonzorgcentrum, Ludinge 13, Zuidlaren
19.    Restaurant De Gasterie,  Groningerstraat 31, Midlaren
20.    Soc.Cult.Gebouw, Dorpsstraat 28a, Zuidlaarderveen
21.    Gemeentehuis, Kornoeljeplein 1, Vries
22.    Openbare Bibliotheek, Wolfhorn 1, Eelde
23.    OBS De Ekkel, Jan Steenweg 1, Eelde
24.    De Synagoge, Zuiderstraat 1, Zuidlaren

Alle stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur  en zijn allemaal toegankelijk voor mindervaliden.

Stemmen bij volmacht
Iemand anders gaat voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. U en uw gemachtigde zetten een handtekening op de daarvoor bestemde plaatsen.

Belangrijk: De gemachtigde neemt naast zijn eigen legitimatiebewijs ook (een kopie van) uw legitimatiebewijs mee.
Let op: in het stemlokaal kunt u geen machtiging meer afgeven.

Als u iemand wilt machtigen om voor u te gaan stemmen en u heeft de stempas nog niet ontvangen of u wilt iemand uit een andere gemeente machtigen dan kunt u een volmachtbewijs aanvragen in het gemeentehuis. Bij het aanvragen van een volmacht moet u (een kopie van) uw legitimatie overleggen/meesturen.
Het aanvragen van een  volmachtbewijs kan tot uiterlijk 1 april 2016.

Van belang is dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen mag aannemen én de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt.

Kiezerspas
U wilt gaan stemmen in een andere gemeente
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente wilt stemmen dan moet u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis van uw woongemeente te komen. Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in een andere gemeente.

U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Als u de stempas al heeft ontvangen moet u deze, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs  meesturen.
Het aanvragen van een kiezerspas kan schriftelijk tot uiterlijk 1 april 2016 en mondeling tot uiterlijk 5 april 2016 12.00 uur.

Tekst wet en associatieovereenkomst
De tekst van de aan het referendum op 6 april 2016 onderworpen wet tot goedkeuring van Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne is vanaf woensdag 9 maart 2016 kosteloos verkrijgbaar in het gemeentehuis in Vries.

Algemene informatie:
Bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Tynaarlo kunt u terecht  met vragen over het referendum.
Het  KCC is telefonisch bereikbaar via  0592-266 662 of per e-mail info@tynaarlo.nl

Voor het mondeling aanvragen van vervangende stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen gelden de onderstaande openingstijden:
Bureau Verkiezingen
Maandag t/m donderdag    8.30 – 16.00 uur
Vrijdag                8.30 – 12.00 uur

 


Meer berichten over: