Rokende banden bij De Vijverstee

Geplaatst op: woensdag 17 september 2014

Woensdag 17 september organiseerde de OBS de Vijverstee van 8.45 uur tot 11.30 uur in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een spectaculaire remwegdemonstratie voor alle leerlingen van groep 3 tot en met groep 8.
De omwonenden van de ‘testweg Rezzago’ hadden ook een uitnodiging ontvangen om te komen kijken. Dit omdat zij de morgen mogelijk wat overlast zullen hebben gehad maar ook omdat zij zelf dagelijks onderdeel uit maken van het verkeer rondom de school.
OBS de Vijverstee ligt aan een drukke doorgaande weg met veel dorpsverkeer maar de leerlingen moeten hun weg van en naar school wel veilig af kunnen leggen. Zij mengen zich in het fiets- maar ook in het autoverkeer en door het onvoorspelbare karakter van jonge kinderen houden ze niet altijd rekening met het overige verkeer.
Het ‘verkeersveiligheidsteam’ van De Vijverstee kon inschrijven bij Veilig Verkeer Nederland op een remwegdemonstratie. Het team was dan ook blij toen ook De Vijverstee was uitgekozen om als school zo een demonstratie te kunnen verzorgen. Het belangrijkste argument voor het verkeersveilgheidsteam was om voor de kinderen enigszins inzichtelijk te maken wat er gebeurd wanneer auto’s plots moeten remmen. Kinderen kunnen zich niet voorstellen wat er precies gebeurd en hoe lang het duurt voordat een auto stilstaat als zij bijvoorbeeld plotseling de weg oversteken.
Een team van Veilig Verkeer Nederland liet met een demonstratieauto aan de kinderen zien hoe lang de remweg was bij verschillende snelheden. Het minst spectaculair was natuurlijk een plotse stop bij een snelheid van 30 kilometer.
Bij een snelheid van 50 kilometer was de remweg al wat langer en was er al wat rubber te ruiken en al iets meer ontzag te zien bij de kinderen. Het meest spectaculaire was wel het remmen bij 60 kilometer. Met gierende, rokende en ruikende banden kwam de chauffeuse van Veilig Verkeer Nederland tot stilstand.
Bij elke groep werd de vraag gesteld of er wel eens iemand niet een gordel droeg in de auto bij hun ouders of anderen. Bij elke groep werd een drietal uitverkorenen, die hadden toegegeven wel eens geen gordel in de auto te dragen, uitgenodigd om in de auto plaats te nemen. Er werd vervolgens bij een snelheid van 60 kilometer plots geremd en de eerste blikken van de 3 leerlingen spraken boekdelen. Voor de uitverkorenen van de oudere leerlingen werd het theoretiche verhaal, dat er bij het remmen krachten vrijkomen van zo’n 350 kilo, iets concreter.
De andere leerlingen moeten misschien eens een keer op een rustige zondagmorgen met vader of moeder hetzelfde gaan doen om ook eens te ervaren hoe het is om met 60 kilometer per uur plots te remmen. (red) De noodzaak van het dragen van een gordel werd in ieder geval erg duidelijk bij de demonstratie. En dat het dragen van een gordel ook op de kleine stukjes moet werd door Veilig Verkeer Nederland herhaaldelijk benoemd. Niet zonder gordel in de auto.
OBS de Vijverstee hoopt dat de kinderen na de demonstratie iets meer bewust zullen zijn van de noodzaak in het verkeer goed op te letten. Directeur Gerda Bieleveld hoopt dat De Vijverstee, mede door de remwegdemonstratie, het DVL keurmerk als veilige school opnieuw zal mogen ontvangen. Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid.
Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.
Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. De Vijverstee heeft dit keurmerk en om het label weer te her verdienen, moet de school opnieuw duidelijk maken te voldoen aan de criteria. Volgende week krijgt de school weer een delegatie van “Veilig Bereikbaar Drenthe” op visite. De criteria zullen dan opnieuw worden doorgelicht. Directeur Gerda Bieleveld weet dat er door alle geledingen binnen haar school goede aandacht is voor verkeersveiligheid en zij hoopt, en gaat er eigenlijk van uit, opnieuw het certificaat te mogen ontvangen.

‘Veilig Bereikbaar Drenthe’ is de slogan van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD).
Het VVBD is een provinciaal overlegorgaan waarin de wegbeheerders (provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat) samen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen voor een veilig bereikbaar Drenthe.
Het VVBD krijgt ondersteuning van de Adviesgroep VVBD. In de VVBD zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: OV-bureau Groningen Drenthe, Veilig Verkeer Nederland (VVN), ANWB, Politie Drenthe, Openbaar Ministerie, Fietsersbond, Bovag, CBR, Kamer van Koophandel, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en Rijk.


Meer berichten over: