Update: Ruim € 40.000 voor natuur Zeijen

Geplaatst op: maandag 6 augustus 2018

Rectificatie op het vorige week hieronder geplaatste bericht.
Vorige week gaf de gemeente aan dat De Stichting Zeijerwiek en omgeving van de gemeente Tynaarlo €42.350 subsidie krijgt voor het behoud en de verbetering van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie rondom Zeijen. Dit bericht blijkt iets te voorbarig: pas na de zomervakantie neemt het college van B&W een besluit over het al dan niet toekennen van deze subsidie.

Het oorspronkelijke bericht:

De Stichting Zeijerwiek en omgeving krijgt van de gemeente Tynaarlo € 42.350 voor behoud en verbetering van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie rondom Zeijen.

De stichting zet zich onder meer in voor de weidevogels, vlinders, insecten en ongewervelde dieren, waarvan de aantallen inmiddels dramatisch terug lopen. De stichting doet ook een beroep op de provincie en de gemeente Assen.

De subsidie van Tynaarlo is voor een groot aantal activiteiten, waaronder:
1. Verhoging van het waterpeil van het Veldakkersveen.
2. Inzaaien of inplanten van houtwal met insectenvriendelijke beplanting.
3. Aanleg voedselweide voor vlinders en insecten en ongewervelde dieren rondom Zeijengoed.
4. Plaatsen van webcams om natuurwaarden zichtbaarder en toegankelijker te maken.
5. Herstel deel route van de Veentjesroute langs Zeijerwiek door verbeteren het talud. Ook verbeteren van bestaande banken, sluisjes en trap naar fietspad.
6. Drukken Pingo-ruïnes wandelroute-brochure.
7. Zeijerwiek: uitzetten graskarpers, plaatsen energiezuinige pomp en uitdiepen en herstel kade/bezink bassin.
8. Organiseren jaarlijkse Natuurwerkdag.
9. Verduurzamen onderhoudsmateriaal.
10. Creëren meer ruimte voor activiteiten in ijsclubgebouw.
Burgemeester en wethouders zijn erg ingenomen met de inzet van de Stichting Zeijerwiek. Wethouder René Kraaijenbrink: “De insecten en vogels kunnen alle hulp gebruiken die we kunnen organiseren. Daarom komt het plan van de Stichting Zeijerwiek als geroepen. Bovendien willen we graag dat inwoners medeverantwoordelijkheid voor hun leefomgeving nemen. Dat doet de stichting! En dat ook nog eens in nauwe samenspraak met de inwoners en andere organisaties van Zeijen, waaronder de Boermarke en de Belangenvereniging Zeijen. Top!”

Bij de foto: in juni renoveerden werkgroepleden de brug over de sloot bij het Kerkpad.


Meer berichten over: