Samen blijven werken aan een mooie gemeente

Geplaatst op: donderdag 27 december 2018

Verschillen tussen mensen maken de wereld mooi. Verschillen van mening en overtuiging, in aard en karakter. Mijn wens voor 2019 is dat we ons best blijven doen om andersdenkenden te begrijpen. Dat we open staan voor de meningen en ervaringen van de kritische ander. Alleen dan komen we tot ontwikkeling. En kunnen we onszelf en onze omgeving verder ontplooien.
Moed om te spreken én te luisteren
Openstaan voor de ander vraagt om moed. De moed om op te staan en te spreken, maar het vergt óók moed om te gaan zitten en te luisteren. Aandacht voor de ander laat je groeien en verrijkt je als mens. Laten we dus niet polariseren maar verbinding zoeken, naar elkaar omkijken en een gemeenschap blijven vormen.

Laten we het mooiste stukje Nederland koesteren
We zijn ontzettend bevoorrecht dat wij hier in Noord Drenthe wonen. Misschien wel het mooiste stukje Nederland. In mijn ogen is dat niet alleen het landschap, maar ook de sociale structuur: het Drentse Naoberschap. Dat moeten we koesteren en daar moeten we zuinig op zijn. Daarom werken wij ook in 2019 met u samen om onze gemeente nóg mooier te maken.

Goed het nieuwe jaar in
Ik hoop dat u de afgelopen kerstdagen heeft kunnen doorbrengen met de mensen die u dierbaar zijn. Nu staat Oud en Nieuw weer voor de deur. Met prachtige (lokale) tradities zoals kniepertjes, rolletjes en oliebollen bakken. En velen gaan knallend het jaar uit, met carbidschieten en vuurwerk. Wellicht ten overvloede, maar denk hierbij om uw eigen veiligheid en houd rekening met mensen in uw omgeving. Zo gaan we goed het nieuwe jaar in.
Ik wens u een goede jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2019!

Marcel Thijsen
Burgemeester


Meer berichten over: