Samengaan skidkinderopvang en trias kinderopvang ‘officieel’ bekrachtigd

Geplaatst op: donderdag 28 september 2017

Op maandag 25 september jl. is een bijzondere mijlpaal bereikt in het traject van de voorgenomen samenvoeging tussen Trias kinderopvang en skidkinderopvang. De eerder uitgesproken intentie om in de toekomst samen te gaan is bekrachtigd met het ondertekenen van een intentieverklaring.
Beide partijen hebben het vertrouwen hebben om in de toekomst samen één organisatie te vormen met als doel de duurzaamheid en de kwaliteit van de kinderopvang beter te kunnen borgen. Het doel is om op 1 januari 2018 de samenvoeging te realiseren

Beide organisaties zijn actief in Noord Drenthe. Zij verzorgen en begeleiden gezamenlijk ruim 3.500 kinderen in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen. Alle vormen van opvang zijn vertegenwoordigd; kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuter(speel)opvang, kleutergroepen in samenwerking met het basisonderwijs, voor- en tussenschoolse opvang en gastouderopvang.

De gezamenlijke visie is het bieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in een inspirerende en uitdagende omgeving waar kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit vindt plaats vanuit nauwe samenwerking met ouders, (pedagogisch) medewerkers en het basisonderwijs in de regio.

Beide organisaties zijn enorm trots en verheugd over het feit dat ze samen deze weg mogen bewandelen om zo naar de toekomst toe een prachtige sterke organisatie neer te zetten. Op de foto ziet u v.l.n.r. Yvonne Schippers, directeur-bestuurder van Trias, Karel van Vugt, voorzitter van de Raad van Toezicht Trias, Chris Rinket, voorzitter van het bestuur skidkinderopvang en Sandra de Boer, directeur van skidkinderopvang.


Meer berichten over: