Sociale huur voor iedereen die haar nodig heeft

Geplaatst op: maandag 20 augustus 2018

Sociale huur voor iedereen die haar nodig heeft

Er kamen de afgelopen weken bij de gemeente meerdere vragen binnen over de sociale woningbouw in onze gemeente. Daarom in dit gemeentebericht de feiten en een reeks antwoorden op een rij.
Doel van alle bij de sociale huisvesting betrokken instellingen en organisaties: woningzoekenden moeten binnen een redelijke termijn een sociale huurwoningen kunnen vinden die bij hun gezinssituatie past. En hun woonlasten moeten bij het inkomen van het huishouden passen.

Vijf vaker gestelde vragen zijn:
1. Aan wie verhuren de woningcorporaties?
2. Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in Tynaarlo?
3. Wie is de baas over de corporaties?
4. Gaan de huren omhoog?
5. Zijn er genoeg sociale huurwoningen?

Aan wie verhuren de woningcorporaties?
Aan alle mensen met een inkomen tot € 41.056.
De rijksoverheid (‘Den Haag’) is enkele jaren geleden strengere eisen gaan stellen aan de groep mensen aan wie woningcorporaties huurwoningen mogen verhuren.
De goedkoopste sociale huurwoningen zijn daarom voor mensen met de laagste inkomens. Dit om ervoor te zorgen dat voor die groep voldoende woningen beschikbaar blijven.
Omgekeerd is het uiteraard niet de bedoeling dat corporaties duurdere sociale huurwoningen verhuren aan mensen die dat niet kunnen betalen. Dit om te voorkomen dat de nieuwe huurders in
financiële problemen komen en onnodig steun van de samenleving nodig hebben.
Iedereen met een inkomen onder de € 41.056 komt in aanmerking voor een sociale huurwoning.
– Voor de goedkoopste sociale huurwoningen, met een huur van minder dan € 598, komen alleen huishoudens in aanmerking met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 36.798. Woonborg probeert 95 procent van haar huren in de gemeente Tynaarlo onder dit bedrag te houden. SEW streeft naar 78 procent.
– Voor een iets duurdere woning, met een huur tussen € 598 en € 640, komen alleen huishoudens in aanmerking die maximaal € 36.798 verdienen, en minimaal € 22.400 (alleenstaanden) of € 30.400 tweepersoonshuishoudens. Voor huishoudens met méér dan twee personen is er geen ondergrens.
– Voor de duurste sociale huurwoningen, met een huur tussen € 640 en € 710, komen huishoudens in aanmerking met een inkomen van maximaal € 41.056, en minimaal € 22.400 (eenpersoons) of € 30.400 (twee- of meerpersoonshuishoudens).

Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in Tynaarlo?
Woonborg en SEW hebben in totaal ruim 2.000 sociale huurwoningen in onze gemeente. Volgens de prestatieafspraken die de corporaties met de gemeente en de huurdersverenigingen hebben gemaakt, moet dat aantal behouden blijven. De voorraad was eind 2017 als volgt opgebouwd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is de baas over de corporaties?
Vorig jaar (2017) hebben enkele organisaties over de sociale huisvesting afspraken gemaakt: de woningcorporaties Woonborg en SEW (Eelde), de gemeente en de huurdersverenigingen AH WOON en HBV (Eelde-Paterswolde).
De gemeente is hierin één van de partijen. Ze is daarbij niet de baas van de woningcorporaties en ook niet de toezichthouder. De corporaties maken hun eigen keuzes, in goed overleg met onder andere de gemeente.
Er is wel een extern toezichthouder: de landelijk Autoriteit Woningcorporaties. Zij bewaakt de prestaties van de corporaties, hun financiële gezondheid en hun integriteit.

Gaan de huren omhoog?
Woonborg en SEW verhogen de huren in 2018 gemiddeld met maximaal de inflatie. Woonborg probeert bovendien de huren gemiddeld beneden de 62 procent te houden van de huur die wettelijk maximaal is toegestaan.
De corporaties, gemeente en huurdersverenigingen in Tynaarlo hebben afgesproken dat maatregelen om een woning energiezuiniger te maken, niet tot hogere woonlasten mogen leiden.
Die woonlasten bestaan niet alleen uit de huur, maar ook uit de kosten voor energie en lokale belastingen. Om die maatregelen te betalen mag de huur wel omhoog, maar alleen wanneer de energiekosten (gas, elektriciteit) minstens evenveel omlaag gaan.

Zijn er wel genoeg sociale huurwoningen?
Uit een vorig jaar gehouden onderzoek in de regio Groningen-Assen blijkt dat er voldoende sociale huurwoningen zijn in onze gemeente. Daarom is het doel behoud van het aantal sociale huurwoningen. Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe gebouwd moeten worden.
Zo moeten de meeste woningen verduurzaamd worden, onder meer beter geïsoleerd. Bij sommige woningen kost dit zo veel, dat ze beter vervangen kunnen worden door nieuwbouw.
Daarnaast is het mogelijk dat sociale huurwoningen op de verkeerde plaats staan. In het ene dorp kan behoefte aan méér sociale huurwoningen bestaan dan er zijn, en in het andere juist minder. Dan kan een corporatie op de ene plek woningen verkopen en op een andere nieuwe bouwen. Zo praat de gemeente al enige tijd met Woonborg over eventuele bouw van woningen in Vries.
Een extra reden daarvoor is dat ook onderzoekers naar de woningbehoeften ernaast kunnen zitten. Daarom volgen burgemeester en wethouders met grote belangstelling de lengte van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. “Jazeker,” zegt wethouder van wonen Pepijn Vemer, “en wanneer die dreigen op te lopen, vragen we de woningcorporaties hoe dat probleem op te lossen en liever: te voorkomen.”


Meer berichten over: