Sociale teams gemeente Tynaarlo: het eerste jaar

Geplaatst op: dinsdag 5 januari 2016

De gemeente Tynaarlo heeft voor het uitvoeren van haar nieuwe taken op het gebied van zorg drie sociale teams in het leven geroepen, in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren. De sociale teams staan klaar voor jong en oud en bieden ondersteuning op het gebied van zorg, werk en inkomen. De teams bestaan uit medewerkers van de Stichting Trias, MEE, Noordermaat en de gemeente Tynaarlo. De teams zijn nu een jaar actief. Wat zijn hun ervaringen? En de plannen voor 2016? Hieronder de verhalen van een aantal teamleden.

Het was een heel druk jaar, daar zijn ze het allemaal over eens. “We hebben veel tijd besteed aan het opnieuw beoordelen van de zorg die inwoners eerder ontvingen (herindicaties). Daarnaast kwamen natuurlijk ook nieuwe hulpvragen binnen,” vertelt Vera Lolkema van het sociaal team Eelde-Paterswolde. “Denk daarbij aan vragen over financiën, vrijetijdsbesteding, wonen en sociale contacten.”

Vanessa Kodde van het sociaal team Vries ervaart het contact met inwoners als heel positief: “De mensen zijn over het algemeen tevreden en tonen er begrip voor dat dingen nu anders gaan dan ze gewend waren.” Soms zijn er ook moeilijke momenten, bijvoorbeeld als het over huishoudelijke hulp gaat. “Wij vinden het best wel eens lastig om aan ouderen de boodschap over te brengen dat zij minder huishoudelijke hulp krijgen,” geeft Vanessa toe.

Marieke Jansen van het sociaal team Zuidlaren ziet veel kansen in het nieuwe jaar. “We willen in Zuidlaren inloopochtenden en andere activiteiten organiseren. Hier kunnen inwoners terecht met hun vragen en kunnen ze elkaar ontmoeten. En het biedt ons gelegenheid om te horen welke ideeën inwoners zelf hebben. We zijn altijd op zoek naar mensen die initiatieven willen opzetten, eenzame mensen willen bezoeken en met ons mee willen denken hoe we de dorpen prettig leefbaar kunnen houden”. Dit geldt ook voor de andere teams, benadrukken Vera en Vanessa.

De teamleden hebben veel contact met andere hulpverleners, waaronder het Toegangsteam Jeugd, de wijkverpleegkundigen en huisartsen. Ook zoeken de teams de verbinding met zorgaanbieders en organisaties. “We leren veel van elkaar en de hulpverleners waar we mee te maken hebben,” vertelt Marieke.

“De kern van ons werk? Meedenken en inwoners wegwijs maken in de mogelijkheden. Zo motiveren we mensen om meer (of weer) zelf de regie te pakken over hun eigen leven. En we merken dat dat gewaardeerd wordt.” Benadrukken de dames tot slot.

Meer informatie over de werkwijze van de sociale teams staat op www.tynaarlo.nl. De teams zijn bereikbaar via sociaalteam@tynaarlo.nl en telefonisch tijdens kantooruren via 0592-266737.

 

 

 

 

 

 


Meer berichten over: