Sportfeest op De Holtenhoek

Geplaatst op: woensdag 19 juli 2017

De dag begon woensdag anders dan andere schooldagen: alle leerlingen moesten buiten op het plein blijven en er was maar een juf te zien.
Om half negen veranderde dat. Onder opzwepende muziek kwamen de leerkrachten van CBS De Holtenhoek al sportend de school uit. Juf Maroesjka stond hier ook verbaasd naar te kijken. Ze werd na de warming-up naar voren geroepen. Juf Maroesjka heeft 1 ½ jaar op De Holtenhoek gewerkt en gaat de school nu verlaten om mee te doen aan de selectieprocedure voor het Korps Mariniers. Het schoolfeest stond dan ook in het teken van sport. Maroesjka kreeg een zware rugzak die ze de hele dag op moest houden en de opdracht om de leerlingen tijdens de vossenjacht op te sporen. Van ieder opgespoord groepje kreeg ze de knikkers en later op de dag zou bekeken worden wie meer knikkers had: juf Maroesjka of de kinderen.

De leerlingen van groep 8 hadden een belangrijke taak bij de vossenjacht: zij moesten zich zo onopvallend mogelijk in het afgesproken gebied ophouden. Werden ze ontdekt door de andere leerlingen dan moesten deze leerlingen een sportactiviteit uitvoeren. De leerlingen van groep 8 hadden deze activiteiten zelf bedacht en georganiseerd. Al snel trokken er groepjes leerlingen met ouders door Vries. Juf Maroesjka sloop door de buurt om knikkers te veroveren. Na een uur bleek dat de leerlingen 99 knikkers hadden en juf Maroesjka maar 15. Dat betekende het uitvoeren van opdrachten ter voorbereiding op het Korps Mariniers. Ze moest 15 keer opdrukken met een leerlingen uit haar groep 1 op de rug. Springen op een muurtje met de rugzak op en optrekken met een leerling op haar rug. Onder luidkeelse aanmoedigingen van de leerlingen wist ze deze opdrachten te volbrengen.

Na de pauze was er voor alle leerlingen een sport-bingo. Bij het juiste getal moest je met je groep een sport-opdracht uitvoeren. Zo werden er ballen doorgegeven, handen uit de knoop gehaald en Twister gespeeld. De leerlingen van de hele school zaten bij deze opdrachten in gemixte groepen. Een mooie manier om alles was je geleerd hebt op het gebied van samenwerken en verantwoordelijkheid nemen in praktijk te brengen.

Het werd ondertussen op het plein steeds drukker met ouders. Deze kwamen een kijkje nemen bij de bingo, maar kwamen ook speciaal voor het laatste onderdeel. De Holtenhoek neemt dit jaar niet alleen afscheid van de leerlingen van groep 8, maar ook van de overbljifouders. Na de zomer gaat de school werken met een continurooster en blijven de leerlingen in de klas eten. Na een bedankwoord en een cadeautje mochten alle overblijfkrachten onder luid gejuich en applaus door de erehaag van de leerlingen lopen.

Tot slot was het tijd voor de laatste activiteit: de leerlingen van groep 8 werden door familieleden uit de school gegooid. Hun basisschoolperiode is nu echt voorbij en ze mogen de stap naar het voortgezet onderwijs maken. De andere leerlingen gaan nog een dag naar school en dan begint ook voor hen de zomervakantie. De uitgebreide fotoreportage vindt U hier 


Meer berichten over: