Statenbrede petitie voor behoud gevangenissen

Geplaatst op: zondag 27 maart 2016

De Drentse Staten hebben een petitie opgesteld voor het volledig open houden van de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel. Die petitie wordt, waarschijnlijk op 5 april a.s., aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. De petitie wordt niet alleen gesteund door alle partijen in de Drentse Staten, maar ook door alle partijen uit de Groningse Staten. Binnenkort trekt een delegatie vanuit de Drentse en Groningse Staten op naar Den Haag.

De leden van de Provinciale Staten van Drenthe en Groningen willen de Tweede Kamerleden wijzen op de gemaakte afspraken in 2013. Toen is toegezegd dat de (resterende) gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel zouden openblijven. De Statenleden gaan simpelweg eisen dat de Kamercommissie zich aan die afspraak houdt. Want sluiting is niet alleen regelrecht in strijd met de recent gedane toezegging, maar ook met de breed in de Tweede Kamer aangenomen motie Albert de Vries c.s. van 5 maart 2013.

In die motie van Albert de Vries wordt opgeroepen om te voorkomen dat door de sluiting van rijksdiensten dunbevolkte gebieden en regio’s met een eenzijdige economische structuur per saldo onevenredig hard worden getroffen. En helaas behoren Groningen en Drenthe tot die economisch kwetsbare gebieden. Dus de Statenleden van Drenthe en Groningen snappen niet waarom het ministerie van Veiligheid en Justitie nu opnieuw plannen laat maken waarin gevangenissen in Drenthe en Groningen moeten sluiten. De Statenleden willen de eigen provincies behoeden voor nog meer werkloosheid. Daarnaast willen ze kunnen rekenen op een betrouwbare rijksoverheid. Afspraak is afspraak.


Meer berichten over: