Straks snerpende modelvliegtuigjes rondom Vriezerhoek?

Geplaatst op: donderdag 18 februari 2016

Het is ogenschijnlijk al weer enige tijd stil rondom de mogelijke komst van de modelvliegtuigjes uit o.a. Assen. Toch eens even informeren naar de stand van zaken. Want genieten we straks nog steeds van de rust rondom Vries of moeten we vrezen dat de inmiddels verleende vergunning gaat zorgen voor snerpende modelvliegtuigen van elders die onze rust in de zomer voorgoed verstoort?

We vragen Wietske ter Veld. In het verleden vanuit haar functie van wethouder in de toenmalige gemeente Vries ook al eens direct betrokken bij de voormalige vuilstort. Vandaag de dag nog steeds als betrokken verontruste bewoonster, liefhebster van de Drentse natuur en rust.

Ga er even goed voor zitten. Wietske levert een zo compleet mogelijk overzicht inclusief de cartoon. Het blijkt een verhaal met een behoorlijke voorgeschiedenis en mogelijk grote gevolgen voor ons omwonenden wanneer dit vliegen allemaal door gaat. Wietske vertelt.
“ Toen de plannen voor het modelvliegen op de voormalige puinstort Ubbena ter inzage lagen hebben IVN Vries en omwonenden direct gereageerd.

Samen met een ingenieur met veel kennis van geluid zijn we bij de Regionale Uitvoeringsdienst op bezoek geweest. De RUD bleek niets te kunnen vinden over de oude vergunningen en afspraken betreffende de voormalige puinstort Meisner/BFI. Deze provinciale dienst verzorgt de Omgevingsvergunning.

In de jaren ’90 had ik als wethouder van Vries de uitbreiding Trip/Popken zandwinning en Meisner/BFI in portefeuille.  De omwonenden maakten bezwaar tegen de uitbreiding van de zandwinning want ze vreesden stuivend zand. Er is toen een plantsingel aangebracht zodat dit probleem niet optrad.


Meisner/BFI wilde midden jaren ’90 ook uitbreiden. Toen ben ik nog samen met de provincie naar de Raad van State geweest om een dubbele afdichting te eisen voor de uitbreiding puinstort. Toen ging dit niet meer door. Dus ik kende het dossier en vond het vreemd dat de RUD dit niet kon vinden. Bovendien mochten beide bedrijven na zeven uur ‘s avonds geen geluidhinder meer veroorzaken omwille van de omgeving.

De gemeente Tynaarlo accepteerde vliegen tot negen uur ‘s avonds en vond de geluidstoename acceptabel omdat het binnen de grens voor toegestaan geluid langs drukke wegen bleef, 50 dBA. Als er meer geluid op de gevel komt moet er een geluidwal worden aangelegd. Maar dit is heel wat anders dan ‘prettig en rustig buiten wonen’ zoals vroeger op de suikerzakjes in het gemeentehuis van Vries stond.

Tynaarlo ging ambtelijk akkoord met het modelvliegen en verlangde slechts een demonstratie voor de omwonenden. Dat heeft de vliegclub toen alleen met een elektrisch – dus stil – toestel gedaan. Maar toen de concept vergunning ter inzage lag ontstak de omgeving in woede omdat bleek dat er ook toestellen met 2- en 4- takt motoren zouden vliegen en dat tot negen uur ’s avonds. De gemeente Assen wil het modelvliegen bij Ubbena toelaten en luisterde niet naar de omwonenden.

De Stichting de Vriezer Holten onderhoudt voor Staatsbosbeheer het Holtveen en omgeving. Deze stichting is opgericht vanuit IVN Vries. Op de Achterste Holten zal het geluid ook flink toenemen en modelvliegen gebeurt precies bij mooi weer wanneer mensen daar in het weekend of ‘s avond graag wandelen, fietsen en paardrijden. De Regionale Uitvoeringsdienst meldde namens de provincie dat het Holtveen en de Achterste Holten geen officieel stiltegebied zijn dus dat extra herrie is toegestaan.

Het IVN en de omwonenden vroegen de gemeente Tynaarlo om de oude stukken. We kregen alles pas na een onderhoud met de burgemeester. Ik legde de burgemeester uit dat ik hem eerst op het probleem wilde attenderen voordat ik met de minister zou spreken over de wijze waarop een oude gemeente alle afspraken ‘in de prullenmand gooide’ die met voormalige inwoners waren afgesproken en die waren vastgelegd in oude vergunningen. Deze oud inwoners van Vries waren met hun woongebied tegen hun zin aan Assen toegedeeld.


Toen kregen we het centimeters dikke oude dossier Meisner/BFI met de vergunning uit 1994. In die oude vergunning staat onder meer dat de grote schuur rond de puinbreek installatie afgebroken moet worden als de puinverwerking op die plek stopt. Dit is niet gebeurd.


Omwonenden hebben een advocaat in de arm genomen die op 1 februari bij de rechtbank in Groningen beroep heeft aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor het modelvliegen. Modelvliegtuigen hebben het silhouet van roofvogels. Het IVN wees op de schade voor de oeverzwaluwen bij de zandwinplas; dit heeft de advocaat in het beroep opgenomen.


Of alles door gaat hangt af van wat de rechter later dit jaar zal besluiten.”


Meer berichten over: