Studenten presenteren resultaten dorpsbelevingsonderzoek Vries

Geplaatst op: vrijdag 23 januari 2015

Op woensdagavond 28 januari presenteren de studenten van de Van Hall Larenstein hogeschool de resultaten van hun grote enquête/dorpsbelevingsonderzoek in Vries. Geïnteresseerden zijn vanaf 19:30  uur van harte welkom in café Onder den Linden. De presentatie start om 20:00 uur.

Ontwikkelagenda Vries
Het dorpsbelevingsonderzoek is een van de stappen om tot een ontwikkelagenda voor Vries te komen. Er liggen namelijk een aantal grote uitdagingen op het gebied van het (winkel)centrum, woningbouw en leefbaarheid. Burgemeester en wethouders willen een concreet uitvoeringsprogramma maken, waarmee op korte termijn gestart kan worden. Naast het dorpsbelevingsonderzoek zijn er eind november 2014 inloopbijeenkomsten gehouden waar gesproken is met ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en inwoners.

Uitkomsten worden gebruikt voor opstellen Ontwikkelagenda
Het resultaat van deze beide acties is voor het college waardevolle informatie en wordt gebruikt voor het opstellen van de Ontwikkelagenda. Deze wordt in de loop van het eerste kwartaal van 2015 aan het dorp gepresenteerd. Vervolgens stellen college en gemeenteraad de ontwikkelagenda vast.

Datum: woensdagavond 28 januari 2015

tijd: 19.20u

Locatie; Café Onder de Linden.


Meer berichten over: