Studenten presenteren uitkomst enquete Dorpsbeleving in Vries

Geplaatst op: donderdag 29 januari 2015

Woensdagavond 28 januari presenteerden eerstejaars studenten van de Hall van Latenstein  Hoogeschool in Café Onder de Linden de uitkomst van de enquête ‘Dorpsbelevingsonderzoek’ in Vries. Projectleider Allejan Memeling introduceerde Roelof Dobbema en Rudolf Mulder die de powerpoint-presentatie gaven. Van de 846 (51%) ingeleverde enquêteformulieren was 50% ingevuld door 65plussers. Uit dit onderzoek blijkt dat de bewoners van Vries het dorp waarderen met het rapportcijfer 7,5.

Zij voelen zich veilig, waarderen de rust, de gunstige ligging van het dorp en het levendige verenigingsleven. Er is meer behoefte aan betaalbare senioren- en starterswoningen. Ook is er de wens een Dorpsbelangenvereniging te hebben in Vries. Dit voor een meer brede sociale cohesie. Het winkelbestand wordt als onvoldoende ervaren. Minder is men te spreken over het onderhoud van de groenvoorziening in het dorp. Als opmerking had een inwoner deze ingevuld: ‘De groenvoorziening in De Fledders lijkt wel een groentewinkel’. Binnenkort wordt het hele rapport op de website van de gemeente geplaatst.

De publieke belangstelling voor deze avond was teleurstellend: slechts 15 (!), niet aan de organisatie e.d. van deze avond betrokken inwoners,  vonden het de moeite waard om te komen. Niet één ondernemer was tijdens deze avond aanwezig. De studenten hebben, samen de enquêtecommissie (18 inwoners), een gedegen enquête opgesteld en een behoorlijk resultaat afgeleverd. Zij werden hiervoor door het college heel erg bedankt door middel van een fraaie uitgave over Tynaarlo.  De commissieleden ontvingen een gids met fietsroutes in de kop van Drenthe.

In maart/april presenteert B & W de uitkomst van de in november j.l. gehouden inloopdag. Die avond worden de inwoners, samen met de gemeenteraadsleden, wederom uitgenodigd.
Tijdens die presentatie kunnen voorstellen worden geformuleerd die later door de raad beoordeeld en eventueel goedgekeurd kunnen worden.
Wanneer u uw wensen over de leefbaarheid in Vries kenbaar wil maken, kom dan naar die bijeenkomst!
De datum is nog niet bekend maar kunt u t.z.t. in de media aantreffen.

 


Meer berichten over: