Toekomst peuterspeelzalen Trias

Geplaatst op: woensdag 1 februari 2017

Met ingang van 1 april 2017 zullen alle peuterspeelzalen van stichting Trias in de gemeente Tynaarlo geharmoniseerd worden. Dit betekent dat de kwaliteitseisen die momenteel gelden voor de kinderopvang, vanaf dat moment ook zullen gaan gelden voor alle peuterspeelzalen. De naamgeving verandert in ‘peuteropvang’. Landelijk hebben al veel organisaties de afgelopen jaren deze beweging in gezet. De uiterste termijn waarop alle peuterspeelzalen geharmoniseerd moeten zijn is 1 januari 2018.

Behoud van de voorzieningen voor peuters vindt Trias van groot belang. Echter drie van de vijf peuterspeelzalen van Trias bevinden zich op een locatie waar ook een andere organisatie kinderopvang biedt. Opvang van peuters door twee kinderopvangorganisaties op één locatie is wat Trias betreft niet wenselijk. Daarom is een samenwerking met de betreffende kinderopvangorganisaties gezocht.

De locaties ’t Stappertje in Vries en ’t Peuterschoeltje bij Schuilingsoord in Zuidlaren worden overgenomen door skidkinderopvang. Voor de locatie Peuterlaartje bij de Schuthoek in Zuidlaren is een overeenkomst gesloten met Kinderopvang Oki. Deze organisaties nemen de peuterspeelzalen van stichting Trias over en gaan vanaf 1 april a.s. door met het aanbieden van peuteropvang.
Ook de peuterspeelzaalleidsters van stichting Trias, werkzaam op deze locaties treden in dienst bij respectievelijk skidkinderopvang en Kinderopvang Oki. Op die manier blijven de voor de kinderen vertrouwde gezichten op de groepen, waardoor de goede kwaliteit van opvang en continuïteit worden geborgd.
Locaties Hummelhoes en Klain Grut zijn peuterspeelzalen die gevestigd zijn op locaties waar Trias ook een kinderdagverblijf exploiteert. Hummelhoes is gevestigd bij Ieniemienie in Paterswolde en Klain Grut bij Dikkie Dik in Eelde. Met deze beide peuterspeelzalen zal Trias, na harmonisatie, de beweging naar integratie met de kinderopvang maken. Uitgangspunt is de kern van het peuterspeelzaalwerk te laten voortbestaan en voor alle peuters bereikbaar te maken.
Trias heeft veel vertrouwen in haar opvolgers in Vries en Zuidlaren en weet de voortgang van goede peuteropvang gewaarborgd. Afgelopen week zijn alle ouders geïnformeerd over de op handen zijnde veranderingen.


Meer berichten over: