Tynaarlo ligt inhoudelijk en financieel op koers

Geplaatst op: dinsdag 19 april 2016
De gemeente Tynaarlo ligt halverwege de collegeperiode inhoudelijk en financieel op koers. Dat blijkt uit het inkijkje in de ombuigingsoperatie en de conceptjaarrekening dat B&W op dinsdag 12 april aan de gemeenteraad presenteerde.
Inhoudelijk en financieel op koers
Na de verkiezingen in 2014 stevende de gemeente af op een tekort van 3,2 miljoen euro in 2018. “Ons eerste jaar stond daarom in teken in het verkrijgen van inzicht en overzicht,” zegt wethouder financiën Nina Hofstra. Het college stelde een maatregelenpakket samen om in 2018 structureel 4,1 miljoen euro te bezuinigen. “Meer dan nodig lijkt, maar voor scholenbouw en openbare ruimte was nog geen dekking in de begroting. Verder willen we ook in kunnen spelen op onvoorziene ontwikkelingen.” Vervolgens rondden gemeenteraad en college in 2015 samen een flink aantal discussies af. Hofstra: ”We namen besluiten over de centrumplannen in Vries en Eelde, de scholenbouw in Eelde, Vries en Tynaarlo en de overdracht van zorg, jeugdzorg en participatie. Dankzij onze strakke begrotingsdiscipline kunnen we in 2016 starten met investeren en realiseren.”
Jaarrekening: positief resultaat van 6,1 miljoen euro
De gemeente heeft in 2015 een incidenteel voordeel van 6,1 miljoen euro. Dat bedrag is verspreid over verschillende posten. De drie meest opvallende daarvan zijn de positieve resultaten op de eigen bedrijfsvoering, het grondbedrijf en uitvoering van taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie.
• Op de bedrijfsvoering hield de gemeente meer dan een miljoen euro over. Er is hard gewerkt aan de nieuwe organisatiekoers die daardoor sneller resultaat leverde dan verwacht.
• Na enkele jaren boekt het Grondbedrijf van de gemeente weer winst. In dit geval bijna een miljoen euro. Hofstra is blij met dit resultaat: “We merken dat de economie aantrekt. Het gaat goed met de verkoop van kavels en woningen.“
• De wethouder vertelt vervolgens dat Tynaarlo net als veel andere gemeenten geld overhoudt bij de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie. “2015 was het eerste jaar dat we verantwoordelijk waren voor de uitvoering. Een hele uitdaging, waarvan je aan het begin moeilijk kunt inschatten hoeveel geld dat gaat kosten. Ons uitgangspunt was dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft. En dat is gelukt.”
Wat doet de gemeente met dit geld
Wethouder Hofstra legt uit dat de gemeenteraad een beslissing neemt over wat de gemeente met dit geld doet: “Wij stellen de raad voor om een deel van het geld mee te nemen naar volgend jaar. Voor lopende infraprojecten en een impuls voor de verdere doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Het grootste deel van het geld willen we onderbrengen in de reserves.” Het college stelt voor om een deel van die reserves te gebruiken om de komende drie jaar jaarlijks 650.000 euro te bestemmen voor de uitvoering van het collegeprogramma. Verder komt er op verzoek van de ChristenUnie drie jaar achtereen 100.000 euro beschikbaar voor accenten die de gemeenteraad wil leggen, gedurende het jaar.

Meer berichten over: