Tynaarlo presenteert uitkomsten burgerpeiling

Geplaatst op: donderdag 27 oktober 2016

De uitkomsten van de burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl voor de gemeente Tynaarlo zijn binnen. Bijna 840 inwoners hebben hun mening over Tynaarlo gegeven. De uitslagen van de enquête zijn herkenbaar. De dienstverlening van de gemeente wordt gewaardeerd, net als de leefbaarheid en de veiligheid. Aan de andere kant zijn er nog aandachtspunten zoals het betrekken van inwoners bij plannen en activiteiten en het werken aan wederzijds begrip en het wekken van de juiste verwachtingen. De uitslagen zijn terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. 

De geënquêteerden vinden Tynaarlo een mooie gemeente om te wonen. Het is er veilig en het is prettig leefbaar. De waardering voor de directe dienstverlening door medewerkers van de gemeente is positief. Inwoners waarderen het meedenken, het inlevingsvermogen en de deskundigheid van medewerkers en de getoonde verantwoordelijkheid. De betrokkenheid van inwoners bij hun buurt is hoog. Ook zijn veel inwoners sociaal-maatschappelijk actief. Velen zijn lid van verenigingen en zijn bereid zich in te zetten als vrijwilliger.

Inwoners meer betrekken en samenwerken

Inwoners van Tynaarlo oordelen kritisch over de mate waarin ze betrokken worden bij plannen en activiteiten. Burgemeester Marcel Thijsen herkent de kritiek. “We willen de inwoners ook meer betrekken en gebruik maken van hun deskundigheid.” Thijsen zegt dat de gemeente daar inmiddels al stappen in heeft gezet.

Thijsen: “De organisatie is hard aan het werk om de kennis van buiten meer naar binnen te halen. We hebben geïnvesteerd in netwerkfuncties. Dat zijn ambtenaren die voornamelijk buiten het gemeentehuis, in de samenleving actief zijn. Zij zijn het vliegwiel dat de grotere omslag in gang moet gaan zetten. Maar verwacht niet dat we van vandaag op morgen het roer kunnen omgooien, dat kost tijd.”

Werken aan wederzijds begrip

Verder laat de enquête zien dat inwoners minder tevreden zijn over het groenonderhoud in de gemeente. De gemeente onderhoudt het groen al enkele jaren op het niveau van een zes op de schaal van Beheer Openbare Ruimte (BOR). “Bij de laatste schouw werd het onderhoud nog iets beter gewaardeerd dan een zes, maar het blijft een technische, papieren schaal. De waardering in het onderzoek zegt iets over de beleving van onze inwoners. Ze verwachten intensiever onderhoud.”

De uitslag van de enquête is overigens geen aanleiding om het onderhoud naar een zeven te brengen. Volgens de burgemeester heeft de gemeente bezuinigingen moeten doorvoeren die iedereen nu voelt. “Het is echter aan ons om begrijpelijk te maken waarom dat is en wat we precies doen. Zodat we geen verwachtingen wekken die we niet kunnen waarmaken. En ook dat kan alleen wanneer we eerder met onze inwoners in gesprek raken.”


Meer berichten over: