Veel belangstelling van ouders op De Vijverstee

Geplaatst op: dinsdag 22 maart 2016

Op OBS De Vijverstee zijn de kinderen de afgelopen 14 dagen druk bezig geweest met een cultuurproject in het kader van Natuur en Milieu Educatie. Het project gaat vooral over de thema’s  water en vissen.
Alle groepen hadden daar binnen verschillende onderwerpen.  Daarbij is er veel geverfd, gekleurd, geknipt en geplakt. Alles bij elkaar is er dus flink en creatief geknutseld.
Dit alles werd in samenwerking gedaan met het ICO “Centrum voor Kunst en Cultuur”. Groep 2 heeft een animatie filmpje gemaakt met vissen. Dit deden ze door zelf een vis te maken, te kleuren, er verschillende foto’s van te maken en die achter elkaar te zetten en op die manier zo de film te maken.

Groep 3 & 4 hebben samen gewerkt binnen het project recycling. De kinderen verzamelden veel plastic, waaronder plastic doppen. Verder hebben ze mooie vissen gekleurd. Van de plasticzakken hebben ze het water gemaakt. Groep 5 heeft het riool bestudeert. Ook hebben ze water uit de vijver en uit de kraan bestudeert. Daar kwamen mooie belevenissen uit. Het waterverbruik in verschillende landen is ook door de kinderen vergeleken. Zo kwamen ze erachter dat daar behoorlijke verschillen in zitten. Als afsluiting konden gisteravond de ouders en grootouders ook kijken in de werkboeken van de kinderen en als ze zin hadden konden ze zelf ook aan het werk. Bij voorbeeld met de basis vaardigheden, als schrijven tussen de lijntje en rekenen.


Meer berichten over: