Verzoek tijdelijke opvang asielzoekers

Geplaatst op: dinsdag 11 augustus 2015

Burgemeester Thijsen heeft op 3 augustus jongstleden bezoek gehad van ver-tegenwoordigers van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
Mondeling hebben zij het college van de gemeente Tynaarlo verzocht om medewerking te verlenen aan de realisatie van de tijdelijke opvang van asielzoekers in een bestaande hal in de PBH in Zuidlaren.

De hal wordt, bij positieve besluitvorming, – voor de periode van een half jaar- sober ingericht voor de opvang van maximaal 500 vluchtelingen.
De vluchtelingen worden verwacht uit Syrie en Eritrea. Zij zullen telkens een paar dagen in Zuidlaren verblijven en dan doorstromen naar reguliere opvang in asielzoekerscentra (AZC’s)

Vanmorgen heeft het college gesproken over het proces om te komen tot een B&W besluit. Het college voelt zich, net als vele anderen,  betrokken bij de problematiek van de vluchtelingenopvang. Er vindt dan ook voortdurend overleg plaats met het COA.  In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal het college niet op 1 september maar op 8 september aanstaande, met het gehele college, hierover besluiten. In de vergadering zal het college een principe besluit nemen over het verzoek van het COA en daarin aspecten meewegen als: maatschappelijk draagvlak, inpasbaarheid  in de Zuidlaarder samenleving, veiligheid (sociaal, maar ook de wijze van opvang van vluchtelingen), de aard van de opvang, de omvang en totale duur.

Omdat de burgemeester nu met vakantie is, heeft de locoburgemeester Nina Hofstra gistermiddag gesproken met bestuursvoorzitter van het COA Nederland.
Hij benadrukte eveneens grote waarde te hechten aan bestuurlijk draagvlak en zorgvuldige besluitvorming in onze gemeente.


Meer berichten over: