VN panel Tynaarlo geeft mensen met beperking een stem

Geplaatst op: dinsdag 11 november 2014

Op 28 oktober nam de gemeenteraad van Tynaarlo het besluit om een VN panel in te stellen. In de eerste helft van 2015 bekrachtigt Nederland het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dat betekent dat gemeenten bewuster moeten omgaan met mensenrechten voor deze groep inwoners. In een VN panel zitten mensen met een handicap of chronische ziekte die in Tynaarlo wonen en werken. Bijvoorbeeld inwoners die niet of niet goed kunnen horen of zien of slecht ter been zijn en een rolstoel nodig hebben. En in een VN panel is ook plaats voor ook mensen zijn met een verstandelijke beperking of een psychische aandoening.
Een VN panel werkt aan bewustwording van mensenrechten. Het panel buigt zich over de dingen waar mensen met beperkingen tegenaan  lopen in het dagelijks leven. Mensenrechten horen bij het dagelijkse leven en veel dagelijkse dingen houden verband met mensenrechten.
De eigen kracht is het uitgangspunt voor het VN panel. Met het panel willen inwoners met een beperking zelf voor hun belangen opkomen. Een VN panel past daarom ook goed bij de gedachten achter de hervormingen in de zorg waar de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor zijn.
Dat iedereen kan meedoen is ook een belangrijk onderdeel van het collegemanifest van Tynaarlo. Een VN panel is volgens de gemeenteraad een belangrijk hulpmiddel om deze ambitie waar te maken. Laten we goed luisteren naar de mensen en mèt hen het gesprek aangaan als het om hun belangen gaat. Het verleden leert dat we dat gemakkelijk overslaan en daardoor dingen vergeten. Vaak is het kostbaar om dat achteraf te herstellen. Aldus Oscar Rietkerk, woordvoerder namens  de politieke partijen die het initiatief voor het raadsvoorstel hebben genomen.

Panel is op zoek naar bezetting en heeft eerste bemensing
De eerste panelleden die zich spontaan aanmeldden waren Hendrik en Lars Pots uit Tynaarlo. Lars ging als twaalfjarige al op pad om Zuidlaren toegankelijk te maken voor zijn geleidehond. De ondernemers begrijpen nu dat het geen kwaad kan om zo’n hond in hun zaak toe te laten en waarom dat belangrijk is voor Lars. Dat laten ze zien met een speciale sticker op de deur. Door Lars zijn actie heeft het bestuur van de gemeente toegezegd dit initiatief in Vries en Eelde-Paterswolde te herhalen. Dit is een voorbeeld van het effect dat een VN panel wil bereiken.
In een VN panel werken mensen met verschillende beperkingen met elkaar samen. Met elkaar bepalen zij wat belangrijke dingen zijn om aandacht aan te besteden en gaan daar mee aan de slag. Het kan over van alles gaan: goed (openbaar) vervoer, begrijpelijke informatie, inrichting van openbare ruimte en ook toegankelijk onderwijs. Andersom kunnen ondernemersverenigingen, instellingen en bedrijven actief bij het panel te rade gaan. Het is ook de bedoeling dat het bestuur van de gemeente werkafspraken maakt met het VN panel. Het panel moet immers op een goede manier betrokken worden bij alle plannen en beleidsvoornemens die mensen met een beperking óók raken.
Enkele kwartiermakers uit Tynaarlo zijn nu op zoek naar mensen die in het panel willen zitten. Zij willen ook lezers aanzetten om mogelijke kandidaten op het panel te wijzen.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen: secretariaat@toegankelijktynaarlo.nl of 06-53145485. Op 19 november is er een vrij toegankelijke informatiebijeenkomst bij Perron 3, Zuidlaarderweg 14 in Tynaarlo. Voor meer informatie over dit VN Verdrag: www.vnverdragwaarmaken.nl


Meer berichten over: