Vries in actie voor Serious Request: The Lifeline

Geplaatst op: dinsdag 26 november 2019

Gisteravond ontmoetten een groot aantal organisatie elkaar in het Ontmoetingshuis. Dit op initiatief van Frits Colenbrander en Tonnie van de Koolwijk. Zij namen het voortouw tot deze bijeenkomst om met wie het maar wilde van gedachten te wisselen over de komst van Serious Request: The Lifeline in Vries op 24 december a.s. Dan is Vries immers chequepoint in de wandeling van Goes naar Groningen van de 3FM-dj’s. Vries is de voorlaatste stop voor het eindpunt in Groningen.

Doel van deze bijeenkomst was te benadrukken dat de komst van de 3FM-dj’s een mooie gelegenheid is om te laten zien hoe veelzijdig Vries is. Allerhande plannen waren al gesmeed en het was mooi te zien hoe men elkaar enthousiasmeerde voor het plannen van acties met de eigen achterban.

Het aanbod van de organisatie van de Kerstmarkt, de Stichting Decemberactiviteiten Vries kon rekenen op bijval. Zij stellen tijdens de kerstmarkt gratis een marktkraam beschikbaar voor acties van allerhande partijen en overwegen een mooie grote loterij of iets dergelijks te organiseren. Voorwaar een mooi aanbod. Afgesproken is wel dat de aanwezige organisaties van gisteravond voor de bemensing van de kraam zullen zorgen.

Ook werd geopperd om de leerlingen van de beide basisscholen de dj’s te laten ophalen ergens tussen Ubbena en Vries met begeleiding van allerhande beschikbare muziekinstrumenten.

Aan alle aanwezigen werd gevraagd hun eventuele acties aan te melden op de website van Serious Request, zodat we zichtbaar maken dat er in Vries wat te gebeuren staat rondom Serious Request.

Er worden centraal grote cheques gemaakt, waarmee iedereen dit dit wil een bijdrage kan overhandigen op 24 december. Ook wordt promotiemateriaal besteld dat kan worden gebruikt om acties te ondersteunen. Zodra dit beschikbaar is, wordt dit gemeld.

Op 9 december a.s. is een nieuw overleg gepland om uit te wisselen wat de stand van zaken is van de verschillende acties. Wilt u daarbij aanwezig zijn en was u niet bij de bijeenkomst van gisteravond. Meldt u dan s.v.p. via tvdkoolwijk@gmail.com.

En ondertussen werden ook nog praktische zaken gedaan. De ijsclub was op zoek naar een beamer voor hun jaarvergadering van a.s. vrijdag. Onder het motto ‘ durf te vragen’ was dit snel geregeld. Een van de aanwezigen hielp hen snel uit de brand!


Meer berichten over: