Wereldwinkel Vries, extra inzamelpunt Voedselbank

Geplaatst op: maandag 1 april 2019

In nauwe samenwerking met het inzamelpunt van de Voedselbank in Vries, het Ontmoetingshuis, is de Wereldwinkel Vries gestart met het in ontvangst nemen van goederen voor de Voedselbank.
Inleveren van voedsel kan nog steeds in het Ontmoetingshuis aan de Brink en wel op iedere 3e donderdag de maand van 10 tot 11 uur. Om de mogelijkheid voor het inleveren te verruimen is de Wereldwinkel er als nieuw inzamelpunt bij gekomen. Hier kunt u gedurende de openingstijden van de Wereldwinkel terecht.

Doel Voedselbank
Sinds 2002 is de Voedselbank in Nederland actief. Het inzamelen en verstrekken van voedsel aan de mensen die daar behoefte aan hebben en ervoor in aanmerking komen is bedoeld als aanvulling en niet om in het hele voedsel onderhoud te voorzien.
Op een moment ontstond de gedachte om ook het publiek erbij te betrekken. Om ook te helpen door voedsel te doneren en zo hun betrokkenheid bij de bestrijding van de gevolgen van armoede te tonen. De invoering hiervan heeft tot een succes geleid.

Armoede kan iedereen treffen
Dat is een ding dat zeker is. Net als de oorzaken, die zijn namelijk zeer divers.
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de Voedselbank worden de kandidaten zorgvuldig geselecteerd en gescreend. In eerste instantie is deelname voor een beperkte periode van een half jaar. De deelnemer ontvangt dan een pakket per week.

Wilt u ook helpen?
Dat kan nu dus ook door voedsel af te geven in de Wereldwinkel in de Westerstraat 9a, Vries

Wat zoekt de Voedselbank?
Het gaat om voedsel in vaste vorm. Zoals pasta’s, rijst, puree, broodbeleg, groente in blik/glas enz.
Daarnaast is de Voedselbank blij met wasmiddelen, tandpasta en kleine cadeautjes voor kinderen.
Verder accepteert de Voedselbank ook geldelijke donaties.


Meer berichten over: