Woningbouw in Vries?

Geplaatst op: maandag 30 juli 2018

Na de zomervakantie wordt duidelijk hoe groot de behoefte is aan woningbouw in de dorpen Vries, Eelde en Zuidlaren. Het onderzoek daarnaar bevindt zich inmiddels in een afrondende fase. Het bestudeert niet alleen het aantal woningen waaraan behoefte is, maar ook de gewenste types en prijscategorieën.
De gemeente merkt dat er in ieder geval ruime belangstelling is voor woningbouw in Vries. 33 belangstellenden hebben zelfs al spontaan geschreven in principe belangstelling te hebben voor een kavel in Vries-Zuid.

Liever vandaag dan morgen
Wethouder René Kraaijenbrink zegt dat B&W zich zeer bewust zijn van de mensen die liever vandaag dan morgen in Vries willen bouwen. “Ik verwacht zeker dat het onderzoek de behoefte aan nieuwbouw in Vries bevestigt. Wanneer dat inderdaad het geval is, willen we samen met belangstellenden bekijken in hoeverre wij hun woonwensen kunnen realiseren. Wij willen al bij het ontwerp van de wijk ideeën van belangstellenden betrekken.”
Aanpak
Naar verwachting komt er in het najaar een eerste informatiebijeenkomst. Nog bekeken moet worden hoe de burgerparticipatie van belangstellenden en omwonenden er precies uit gaat zien. Ook de omwonenden zullen bij het ontwerpproces worden betrokken.
Voordat de burgerparticipatie kan beginnen, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Zo moet er een projectgroep worden samengesteld en moet er een startnotitie komen, met een planning van de te zetten stappen.
Met het aannemen van een startnotitie moet de gemeenteraad opdracht geven om de werkzaamheden te starten die nodig zijn om de bouw van een uitbreidingswijk mogelijk te maken. Zo moet er een stedenbouwkundig plan komen en moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.


Meer berichten over: