Zet bijzonder persoon in het zonnetje!

Geplaatst op: dinsdag 8 mei 2018

“Zet die bijzondere man of vrouw in het zonnetje!”
Dit jaar heeft burgemeester Thijsen namens koning Willem Alexander tijdens lintjesregen zes inwoners koninklijk onderscheiden vanwege hun grote verdiensten voor de samenleving.

Ongetwijfeld zijn er méér inwoners die een lintje verdienen. Zij krijgen er echter pas een opgespeld wanneer ze door iemand anders zijn voorgedragen. Als u iemand voor de volgende lintjesregen (2019) naar voren wilt schuiven, moet u uw voordracht vóór 1 juli a.s. (2018) doen.

Daarom: kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving? Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg (ook door jongeren)? Overweeg dan om hem of haar voor te dragen. Dat kan bij de gemeente waar hij of zij woont.

Eerst even contact opnemen
Het is verstandig eerst telefonisch contact op te nemen met het bestuurssecretariaat van die gemeente. Daar kunnen ze u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Het bestuurssecretariaat van onze gemeente, Tynaarlo, kunt u bereiken via Gea Koers: telefoon 0592-26 66 13 of g.e.koers-lange@tynaarlo.nl.

Om iemand voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding, moet u vervolgens het voorstelformulier invullen en inleveren bij de gemeente. Bij het invullen vragen we u waarom deze persoon volgens u een Koninklijke onderscheiding verdient. Lever dus zo veel mogelijk gegevens aan over de bijzondere prestatie(s) van degene die u nomineert.

Zeven stappen
Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding gaat in zeven stappen:
1. U dient het voorstelformulier in.
2. De burgemeester geeft advies over de nominatie.
3. De Commissaris van de Koning geeft advies over de nominatie.
4. Een onafhankelijk (landelijk) college geeft advies over de nominatie.
5. De betrokken minister stelt een ontwerp op voor een Koninklijk Besluit over de nominatie.
6. De koning ondertekent het Koninklijk Besluit.
7. De genomineerde krijgt het lintje uitgereikt.
De gemeente reikt de lintjes uit bij een bijzondere gelegenheid of tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ op de laatste werkdag voor Koningsdag.
 Wilt u het lintje laten uitreiken tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag de onderscheiding dan minimaal een half jaar van tevoren aan.
 Wilt u het lintje laten uitreiken tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ voor Koningsdag? Vraag dan de onderscheiding aan vóór 1 juli van het jaar ervoor (nu dus dit jaar, 2018).
 In bijzondere gevallen kan een genomineerde persoon de onderscheiding sneller krijgen. Bijvoorbeeld als hij of zij ernstig ziek is. Meld dit dan op het voorstelformulier. Stuur ook een verklaring van een arts mee.


Meer berichten over: