Zonnige opening van speelveld Tipkampen

Geplaatst op: zaterdag 7 mei 2016

Zo’n dertig kinderen en volwassenen  waren vanmiddag getuige van de officiële opening van Speelveld Tipkampen. Het weer was bijzonder zomers en dat deed de aangeboden limonade dan ook extra lekker smaken. Voordat wethouder Theun Wijbenga de officiële openingshandeling verrichtte gaf hij in een korte toespraak aan hoe zeer hij bewondering heeft voor de buurtbewoners die door middel van hun stichting dit initiatief tot zo’n mooi resultaat hebben gebracht. Binnen onze gemeente is dit het eerste speelveld dat met financiële steun van de gemeente en inzet van buurtbewoners tot stand is gekomen. De gemeente leverde de speelwerktuigen en doen het reguliere onderhoud. De buurtbewoners zorgden voor de realisatie en straks voor het extra onderhoud. Theun Wijbenga nodigt andere buurten en de dorpen uit om met gelijksoortige ideeën  bij de gemeente te komen en om zo op meerdere plaatsen in Tynaarlo dergelijke speelplaatsen te realiseren.
Als verrassing overhandigde Theun Wijbenga het bestuur van de Stichting Speeltuin Tipkampen symbolisch een picknickset. Hedzer Henning nam het dankbaar in ontvangst en gaf aan dat daarmee een wens van de stichting in vervulling gaat. Hierdoor ontstaat zo binnen het speelveld een extra ontmoetingsplek voor de buurtbewoners.

Initiatief van inwoners
Vorig jaar dienden enkele omwonenden een verzoek in bij de gemeente om het speelveld  in te richten met speeltoestellen. Uit het eerste overleg kwam naar voren dat er grote bereidheid was bij de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de aanleg en het beheer van het speelveld en het onderhoud van het groen. De afgelopen maanden hebben ze hard gewerkt en onlangs zijn de speeltoestellen geplaatst.

Proefproject overheidsparticipatie
Het project aan de Tipkampen is een goed buurtinitiatief dat als voorbeeld dient voor de wijze waarop de gemeente graag wil samenwerken met inwoners. De gemeente wil goede initiatieven uit de samenleving waar mogelijk ondersteunen en faciliteren en heeft vertrouwen in de eigen kracht van inwoners. Het project aan de Tipkampen sluit dan ook naadloos aan bij de doelstelling in het collegeprogramma ‘Samenwerken in vertrouwen’.

Evaluatie van het project
Gemeente en initiatiefnemers, inmiddels verenigd in de Stichting Speeltuin Tipkampen, hebben afgesproken in november 2016 de opgedane ervaringen te evalueren. Eind volgend jaar volgt een tweede evaluatie, waarna besloten wordt over de voortgang van het proefproject.  De ervaringen met dit proefproject dienen als basis voor het vaststellen van algemene uitgangspunten en richtlijnen voor burgerparticipatie.


Meer berichten over: