Meer berichten over "Bestemmingsplan":

Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gedeeltelijk aangepast

di 14-11

In 2013 is het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo vastgesteld. De regels van dit bestemmingsplan zijn nu op enkele punten aangepast. De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder. Ruimere regels voor bouwen Heeft uw perceel een woonbestemming, dan kunt u meer bouwen. De regels voor hoofd- en bijgebouwen met betrekking tot het bebouwd oppervlak zijn namelijk verruimd. Dit geldt zowel voor het oppervlak van de woning zelf als van de bijgebouwen en overkappingen. Soepeler voorwaarden voor tweede bedrijfswoning Voor bedrijven en andere bestemmingen waar een bedrijfswoning is toegestaan, zijn de voorwaarden voor een tweede bedrijfswoning versoepeld. In ... Lees meer

Kennisgeving onteigeningsplan N386 rotonde Tynaarlo

di 29-08

KENNISGEVING Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Tynaarlo voor de uitvoering van het bestemmingsplan Rotonde N386 en nieuwbouw SV Tynaarlo van de gemeente Tynaarlo Onteigeningsplan N386 rotonde Tynaarlo Rijkswaterstaat Corporate Dienst De burgemeester van Tynaarlo deelt mee dat op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van Provinciale Staten van Drenthe een onroerende zaak ter onteigening ... Lees meer

Inloopbijeenkomst woningbouw Paterswolde

wo 01-02

Woensdag 8 februari is er een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van de geplande woningbouw in Paterswolde Noord. Het gaat om de ontwikkeling van 12 vrijstaande woningen aan de Groningerweg 6-8. Dit is het perceel van de voormalige OBS Paterswolde Noord. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunnen belangstellenden binnenlopen bij het Familiehotel in Paterswolde (Groningerweg 19). De plannen zijn in te zien op www.tynaarlo.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verweerschrift n.a.v. beroepen op bestemmingsplan naar Raad van State

do 16-01

Bestemmingplan buitengebied: "College kijkt met goed gevoel terug op interactief proces" Na drie jaar van intensieve voorbereidingen heeft de gemeenteraad het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied in mei 2013 vastgesteld. Dit bestemmingsplan vervangt de drie oude bestemmingsplannen buitengebied Eelde, Vries en Zuidlaren. Tijdens de voorbereiding is er veel overlegd met de inwoners en de eigenaren van de percelen. Zo is er naast de reguliere inspraakprocedures een dorpen- ronde geweest. Daar gingen ambtenaren voor overleg het Buitengebied in. Verder zijn er diverse informatie- en discussieavonden georganiseerd. Het buitengebied beslaat het grootste deel van het grondoppervlak van ... Lees meer