Bestemmingsplan Vries Zuid ter inzage

Geplaatst op: dinsdag 14 juli 2020

Ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Vries Zuid ter inzage

De gemeenteraad heeft dinsdag 30 juni unaniem ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan voor Vries Zuid. Daarmee zet de gemeente een volgende stap in de ruimtelijke procedure.

De plannen liggen van vrijdag 24 juli tot en met donderdag 3 september 2020 ter inzage. Omdat er ook zomervakantie tussen zit, zijn de plannen al vanaf vrijdag 10 juli te bekijken. Alle stukken zijn te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Gebruik hiervoor het projectnummer NL.IMRO.1730.BPVriesZuid-0301.

Belanghebbenden en belangstellenden die de documenten liever fysiek willen inzien kunnen dat doen in het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen gaat dit uitsluitend op afspraak. Bel hiervoor ons algemene nummer: 0592 – 266 662

Reageren?
Vanaf 24 juli tot en met 3 september 2020 kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen. Het adres is Gemeente Tynaarlo, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 5, 9480 AA te Vries. Een schriftelijk ingediende zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. Wanneer een zienswijze wordt ingediend namens meerdere indieners, dan dient per persoon een ondertekende schriftelijke machtiging meegestuurd te worden.

Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling te reageren. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de gemeente via info@tynaarlo.nl of telefoonnummer 0592-266 662.

Definitieve plannen
Na afloop van de inzagetermijn worden binnengekomen reacties verwerkt en beantwoord. De planning is om in november het definitieve bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan aan te bieden aan de gemeenteraad. De verwachting is dan dat de eerste kavels in de eerste helft van 2021 verkocht kunnen worden.


Meer berichten over: