Meer berichten over "Provincie":

Extra geld voor 75 jaar vrijheid

di 11-12

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de viering van 75 jaar bevrijding in Drenthe. In 2019 en 2020 wordt in Nederland op grote schaal het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht en 75 jaar bevrijding gevierd. Vanuit cultureel- historisch, toeristisch en ruimtelijk oogpunt wil het college graag meewerken aan een aansprekend en bijzonder programma in Drenthe. Vanwege het unieke karakter van deze viering is het voorstel om de helft van het budget uit bestaande middelen te dekken en de rest uit de ... Lees meer

Subsidieregeling voor opruimen chemisch drugsafval

di 11-12

De afgelopen tijd is er op diverse plaatsen chemisch drugsafval gedumpt. Politie Noord-Nederland constateert dat het aantal drugsdumpingen ook in Drenthe toeneemt. Omdat hierbij gevaar kan optreden voor het milieu en de gezondheid stellen Gedeputeerde Staten een financiële tegemoetkoming beschikbaar. Hiervoor maken zij 100.000 euro vrij. Gemeenten en grondeigenaren kunnen subsidie aanvragen omdat zij nu voor alle kosten van het opruimen en de bodemsanering opdraaien. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “Tot en met 2017 was er een landelijke regeling voor het opruimen van drugsafval. Inmiddels wordt er via het Interprovinciaal Overleg (IPO) ... Lees meer

Tynaarlo werkt mee aan Drents ecologisch bermbeheer

di 04-12

Donderdagmiddag 29 november tekenden acht Drentse gemeenten, waaronder Tynaarlo, drie waterschappen en de provincie Drenthe het afsprakendocument “Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers”. Wethouder Henk Lammers: “biodiversiteit en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtspunten voor de gemeente Tynaarlo. Door de ondertekening van dit document gaan we actief aan de slag met het verbeteren van de biodiversiteit van gemeentelijke bermen, taluds, oevers en overhoeken”

Subsidie voor recreatieondernemers met vernieuwende ideeën

di 27-11

De provincie Drenthe is op zoek naar recreatieondernemers met vernieuwende ideeën. Doel is het vergroten van de variatie in aanbod van vakantieverblijven en dagattracties voor toeristen en dagjesmensen in Drenthe. Vanaf 1 januari 2019 kunnen recreatieondernemers in de dag- en verblijfsrecreatie een beroep doen op de subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe 2019. Gedeputeerde Henk Brink: “We zijn op zoek naar aanbod dat de aantrekkingskracht van Drenthe voor de toerist en dagjesmensen vergroot. Aanbod waarmee we ons kunnen onderscheiden en waarmee we ook de werkgelegenheid in deze, voor Drenthe belangrijke sector, kunnen vergroten”. Regeling In 2019 ... Lees meer

Provincie investeert 33 miljoen in verkeer en vervoer

di 27-11

Samen met Drentse gemeenten levert de provincie een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een volledig verkeersveilig en bereikbaar Drenthe. Vanuit de brede doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer investeert Gedeputeerde Staten 33 miljoen euro in de exploitatie van het openbaar vervoer in Drenthe, het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid en de verbetering van wegen en fietspaden. De provincie en de Drentse gemeenten hebben gezamenlijk met de partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) plannen ingediend. Het gaat hierbij om de herinrichting van wegen, fietspaden en kruispunten. Gedeputeerde Henk Brink: ”Een deel van dit ... Lees meer

12345...1020...20