Meer berichten over "Provincie":

Provincie zet zich in voor bereikbare zorg

di 17-04

€ 50.000 euro voor Common Care. Het tekort aan ziekenhuispersoneel laat zien dat de beschikbaarheid van goede zorg in de buurt kwetsbaar kan zijn. Samen met veel partners denkt de provincie Drenthe na over de toekomst van zorgvoorzieningen in Drenthe, en daarmee in het Noorden. Om ook grensoverschrijdend kansen aan te grijpen, stellen Gedeputeerde Staten € 50.000,= cofinanciering beschikbaar voor het driejarige INTERREG-project Common Care, dat binnenkort van start gaat. Het project Common Care richt zich op het ontwikkelen van een grensoverschrijdende samenwerking, zodat ziekenhuizen elkaar in momenten van krapte, ook over ... Lees meer

Uitbreiding van wandelknooppuntennetwerk Drenthe

di 17-04

Het wandelknooppuntennetwerk in Drenthe wordt in 2018 verder uitgebreid. Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van € 110.000 beschikbaar aan het Recreatieschap Drenthe voor de verdere uitrol van het netwerk in de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden en het laatste gedeelte in de gemeente De Wolden. Het Drentse Landschap leent zich bij uitstek voor korte en meerdaagse wandelingen en zowel toeristen als inwoners wandelen veel in Drenthe. Gedeputeerde Henk Brink: “Naast het fietsen, past ook het wandelen in onze ambitie om dé vrijetijdsprovincie van Nederland te worden. Met realisatie van het wandelknooppuntennetwerk zorgen ... Lees meer

Extra investering in de Drentse Energie Organisatie

di 10-04

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor een aanvullende lening aan de Drentse Energie Organisatie (DEO) van € 10 miljoen te verstrekken. Daarnaast wordt de looptijd van de DEO verlengd tot en met 2025. DEO is een initiatief van de provincie Drenthe en heeft de afgelopen 6 jaar initiatieven ondersteund waarmee wordt bijgedragen aan de energietransitie in Drenthe. In totaal zijn 200 leningen afgesloten, waarmee € 24 miljoen is verstrekt. Vanwege de succesvolle formule wil het college deze manier van werken voortzetten. De lening is bestemd voor investeringen in duurzame energieprojecten en de begeleiding ... Lees meer

Zuidlaren mee in generaal pardon bevingsschade

di 10-04

Gelijke monniken, gelijke kappen Zuidlaren en Emmen mee in generaal pardon bevingsschade Groningen In navolging van Groningen en Langelo krijgen ook gedupeerden van de aardbevingen in Zuidlaren en Emmen hun gemelde schade volledig vergoed. Dat hebben de NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een bestuurlijk overleg toegezegd aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra, burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo en wethouder René van der Weide van Emmen. Dat betekent dat de schadeoordelen die in opdracht van de NAM zijn uitgevoerd ter zijde worden gelegd en dat alle gemelde schade snel en ... Lees meer

Provincie Drenthe investeert in fietsprojecten

zo 01-04

Stimulering van fietsbeleving, - innovatie, - netwerken en infrastructuur. De provincie Drenthe investeert in fietsenprojecten vanuit de Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk. Gedeputeerde Henk Brink: “Wij gaan voor een optimaal aantrekkelijke, dynamische en gastvrije fietsprovincie. Daarom dagen we stichtingen, organisaties, gemeenten, ondernemers, terreineigenaren en wielerverenigingen uit om met goede concrete plannen te komen en investeren we in veilige fietspaden, innovatie, service en beleving”. Betonfietspaden Gedeputeerde Staten leggen twee aanvragen voor verbetering van het fietsnetwerk in Drenthe voor aan Provinciale Staten. Het gaat om twee nieuwe vrij liggende betonfietspaden in de gemeenten Midden-Drenthe en De ... Lees meer

12345...10...18