Meer berichten over "Provincie":

Minister en gedeputeerden op de Grüne Woche

za 20-01

Noordelijke landbouwgedeputeerden bezoeken met minister Schouten de Grüne Woche Op uitnodiging van landbouwminister Schouten hebben de drie Noordelijke landbouwgedeputeerden een tweedaags bezoek gebracht aan de Grüne Woche in Berlijn. Dit is de grootste land- en tuinbouwbeurs ter wereld. Naast de 68 landen die waren vertegenwoordigd, presenteerden zich ook verschillende Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven. Onder de Nederlandse bedrijven waren verschillende bedrijven uit het Noorden vertegenwoordigd. Gedeputeerden Henk Jumelet (Dr), Henk Staghouwer (GR) en Johannes Kramer (FR) hebben een programma gevolgd samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Samen met landbouwminister ... Lees meer

4,7 ton voor ‘Schoon erf, schoon water’

wo 17-01

Gedeputeerde Staten willen samen met het waterschap Noorderzijlvest ruim 470.000 euro beschikbaar stellen aan de projecten ‘Schoon erf, schoon water’ voor akkerbouwers en melkveehouderijbedrijven in Noordwest-Drenthe. Het gaat om twee projecten van LTO-Noord, die bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Provinciale Staten kunnen nog bedenkingen indienen tegen de subsidieverlening. Het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft inmiddels ingestemd. Het project ‘Schoon erf, schoon water’ is bedoeld om de uitstroom van bestrijdingsmiddelen of mest naar het oppervlaktewater te verminderen. “Met deze bijdrage stimuleren we agrarische ondernemers om duurzame en innovatieve maatregelen te ... Lees meer

Nieuwe bedrijvenregeling voor mkb

vr 15-12

Gedeputeerde Staten hebben de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 vastgesteld. Dit is een provinciale regeling waar ook de gemeenten Assen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld aan bijdragen. Mkb-bedrijven in deze gemeenten die willen investeren in vestiging, uitbreiding of innovatie kunnen hier vanaf 8 januari 2018 gebruik van maken. De provincie stelt in totaal € 2 miljoen beschikbaar. Bij volledige benutting van de regeling is in cofinanciering met gemeenten in totaal € 4 miljoen beschikbaar. Gedeputeerde Henk Brink: “We hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt met Drentse gemeenten en deze bedrijvenregeling ontwikkeld. Deze ... Lees meer

Extra geld voor veiliger verkeer Drenthe

vr 15-12

Extra investeringen in een veilig en bereikbaar Drenthe Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben vanuit de verdeling van de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer extra middelen beschikbaar gesteld als bijdrage voor infrastructurele projecten in Drenthe. Daarnaast zijn er middelen toegedeeld voor de exploitatie van het openbaar vervoer en het programma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid dat gericht is op gedragsbeïnvloedende maatregelen. De infrastructurele projecten zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. De provincie en de Drentse gemeenten hebben gezamenlijk met de partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) plannen ... Lees meer

Draagvlak voor Drentse Duitslandagenda

do 16-11

Grote bereidheid om samen te werken. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Drentse Duitslandagenda ter vaststelling aan Provinciale Staten gestuurd. In de afgelopen maanden is gebleken dat de thema’s die Gedeputeerde Staten in de conceptversie van de Duitslandagenda hebben benoemd, breed worden gedeeld. Ook bleek een grote mate van bereidheid om samen te werken aan de verdere invulling en concrete uitwerking. Het intensiveren van de samenwerking met Duitsland moet leiden tot een functionele grensregio, waar grenzeloos wonen, werken en studeren meer vanzelfsprekend worden. In de Drentse Duitslandagenda zijn tien beleidsprioriteiten geformuleerd ... Lees meer

12345...10...17