Met transitievisie warmte naar een aardgasvrij Tynaarlo

Geplaatst op: vrijdag 11 december 2020


Hoe krijgen we woningen en gebouwen in de gemeente Tynaarlo van het aardgas af? Over die vraag willen B&W praten met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gesprekken moeten resulteren in een zogeheten Transitievisie Warmte. Een plan dat beschrijft wanneer welke wijken in gemeente Tynaarlo van het aardgas afgaan en duurzaam worden verwarmd.
In het nationaal klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten extra taken krijgen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Onderdeel daarvan is dat de gemeente samen met haar inwoners een stappenplan maakt om zoveel mogelijk aardgasvrij te worden. Het plan richt zich in eerste instantie op de periode tot en met 2030. Het beschrijft wanneer welke woningen en gebouwen energiezuinig worden gemaakt, of ze van het aardgas af kunnen en wat de (maatschappelijke) kosten daarvan zijn.

Realistisch en betaalbaar
Een complex vraagstuk en een flinke opgave, zegt Oetra Gopal, wethouder duurzaamheid. “De technologische ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Bovendien gaat het vaak over investeringen die inwoners zelf moeten doen. Bijvoorbeeld je huis isoleren of een warmtepomp aanschaffen. Daarom willen we dit samen doen. Want iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Samen zoeken we naar oplossingen die realistisch én betaalbaar zijn.”

Verdere analyse
De gemeente heeft zich al een globaal beeld gevormd van de opgave in Tynaarlo. De komende maanden wordt verder in kaart gebracht wat de staat is van woningen en gebouwen op dorps- en wijkniveau. En welke opgaven en kansen dat met zich meebrengt. Op technisch vlak, maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied en qua planning. Om dat goed in beeld te krijgen wordt een participatietraject gestart met veel belanghebbenden zoals inwoners, dorpsbelangenverenigingen, woningcorporaties en netbeheerders.

Warmte uit riool- en oppervlaktewater
Gopal verwacht de eerste bijeenkomsten voor inwoners in het voorjaar van 2021. “We willen eerst weten wat de mogelijkheden zijn in onze gemeente, dan kun je ook het goede gesprek met elkaar voeren. Grootschalige ingrepen zoals warmtenetten liggen bijvoorbeeld niet voor de hand, omdat onze huizen relatief ver uit elkaar staan. Maar misschien kunnen we wel warmte uit ons rioolwater halen. Of het oppervlaktewater in het Zuidlaardermeer, Paterswoldsemeer en het Noord-Willemskanaal inzetten om gebouwen te verwarmen. Of dat kansrijk is, brengen we nu in kaart. Uiteraard houden we onze inwoners goed op de hoogte.”

Hand in hand
Het opstellen van de transitievisie warmte is onderdeel van het programma duurzaamheid dat onlangs werd vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin beschrijven B&W aan de hand van vijf pijlers hoe zij in 2030 en 2050 de uitstoot van CO2 in Tynaarlo tot het minimum gaan beperken. Het verduurzamen van woningen en gebouwen is een van die pijlers. Gopal: “Om onze mooie gemeente ook voor toekomstige generaties te behouden hebben we iedereen nodig. Inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hand in hand werken we samen aan een duurzaam Tynaarlo.”


Meer berichten over: