Nieuw beleid wijkt tijdelijk voor stijgende zorgkosten

Geplaatst op: dinsdag 16 juni 2020

B&W van Tynaarlo investeren in 2021 minimaal in nieuw en niet noodzakelijke beleid. Dat valt te lezen in de perspectievennota die vanavond is gepresenteerd aan de gemeenteraad. In plaats daarvan zet het college maximaal in op het onder controle krijgen van de stijgende tekorten voor zorg en ondersteuning.

“De tekorten in het sociaal domein zijn niet langer houdbaar”, legt wethouder Hans de Graaf uit. “Hadden we in 2017 nog een tekort van 1,5 miljoen euro in de jeugdzorg, in 2019 is dat al opgelopen tot 3,4 miljoen. De afgelopen jaren hebben we dat op kunnen vangen, onder andere met onze spaarrekening en de inkomsten uit grondverkoop in wijken als Ter Borch en Groote Veen. Maar op de lange termijn kunnen we ons dit niet veroorloven. Willen we financieel gezond blijven dan moeten we nu moeilijke keuzes maken.”

Ziel en zakelijkheid
Om de zorgkosten onder controle te krijgen, kijken B&W kritisch naar de manier waarop de zorg en ondersteuning is georganiseerd in de gemeente. “Dat doen we met ziel en zakelijkheid”, zegt De Graaf. “Onze inwoners krijgen altijd de zorg die ze nodig hebben, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het moet betaalbaar blijven. Samen met onze partners willen we ervoor zorgen dat inwoners beter kunnen participeren in de samenleving. Door aan de voorkant te investeren in de gezondheid van mensen. Bijvoorbeeld door het inzetten van praktijkondersteuners bij de huisarts en door een breed aanbod sport en cultuur toegankelijk te maken. Zo voorkomen we dat inwoners onnodig in aanraking komen met langdurige zorg.”

Behouden koers
De Graaf benadrukt dat het tijd kost voordat dit beleid ook financieel het gewenste resultaat oplevert. “Er moet eerst geld bij. De middelen die we gereserveerd hadden voor nieuw beleid zetten we nu in om de tekorten in het sociaal domein te dekken.” Bovendien ziet de gemeente op financieel gebied nog meer onzekerheden op zich afkomen. De inkomsten van de rijksoverheid zijn nog onzeker en ook de financiële impact van de coronacrisis is nog niet helder. “Maar dat we de coronacrisis gaan voelen in onze portemonnee is wel duidelijk”, aldus De Graaf. “Dat vraagt nu om een behouden koers en weloverwogen keuzes.”

Geplande projecten gaan gewoon door
Ondanks de onzekere financiële toekomst, is de wethouder niet bang dat er een periode van stilstand aanbreekt in Tynaarlo. “Integendeel. Daarvoor staan er te veel mooie projecten op stapel. En die gaan gewoon door”, benadrukt de wethouder. “De centrumontwikkeling in Zuidlaren bijvoorbeeld en de realisatie van woningen op de achterzijde PBH. Ook wordt gestart met het moderniseren van de scholen en sportaccommodaties in het dorp. Eind dit jaar verwachten we het bestemmingsplan van Vries Zuid ter besluitvorming aan de raad te kunnen aanbieden, zodat begin 2021 de eerste kavels in de verkoop kunnen. En natuurlijk blijven we investeren in het verder verduurzamen van onze gemeente.”

De gemeenteraad behandelt de perspectievennota tijdens de raadsvergadering van 30 juni. De raadsvergadering start om 13.00 uur en is live te volgen via raad.tynaarlo.nl


Meer berichten over: