Meer berichten over "2021":

DFG-Cup 2021 naar 27-29 augustus 2021

wo 09-06

Langzaamaan worden de versoepelingen om ons heen doorgevoerd. Voor de organisatie dan ook reden genoeg om de reeds geprikte datum voor de DFG-Cup 2021 te concretiseren. Van ‪vrijdag 27 augustus t/m 29 augustus ‬zal het sportpark in Vries weer als decor dienen voor een fantastisch mooi sportweekend! We zijn volop in de voorbereiding voor 7×7 voetbal (vrijdagavond), stratenvolleybal (vrijdagavond) en het 2-daagse (zaterdag en zondag) voetbaltoernooi! Opgeven:Je team opgeven kan op www.dfgcup.nl Kosten voor deelname zijn onveranderd, namelijk 175 euro … Lees meer

Update: Dodenherdenking 2021 in Vries

di 04-05

Aangepast door de corona maatregelen is vanmorgen de jaarlijkse herdenking in Vries begonnen met het voorlezen van de namen van de oorlogsslachtoffers uit de voormalige gemeente Vries. Daarna werd de Nederlandse vlag door leden van scouting Vries halfstok gehesen. Met dank aan Theo Venema vindt u hier een videoweergave van de plechtigheid. Het programma 4 mei in Vries• In de loop van de morgen vindt er een korte herdenking plaats bij het oorlogsmonument:o Janny Roggen leest de namen voor van … Lees meer

B&W presenteren begroting 2021

wo 07-10

B&W presenteren begroting 2021 met sociaal gezicht; OZB-verhoging onvermijdelijk De gemeente Tynaarlo verwacht de komende twee jaren 1,8 miljoen euro minder uit te geven aan zorg en ondersteuning. Door zorg efficiënter in te kopen en te investeren in preventie en begeleiding moeten de uitgaven fors teruggedrongen worden. Wel ziet de gemeente zich genoodzaakt de onroerendzaakbelasting (OZB) met vijf procent te verhogen. Dat staat in de begroting voor 2021 die B&W hebben gepresenteerd. De gemeente Tynaarlo kampt, net als veel andere … Lees meer

College van B&W houdt subsidieaanvragen 2021 tegen het licht

di 04-08

Burgemeester en wethouders hebben besloten om kritisch te kijken naar subsidieaanvragen voor activiteiten in 2021. Reden hiervoor is dat B&W een sluitende begroting willen presenteren, terwijl het tekort – zonder ingrijpen – oploopt tot ruim 3 miljoen euro.Wethouder financiën Hans de Graaf waarschuwde bij de jaarrekening 2019 en de perspectievennota 2021 al voor de tekorten die veroorzaakt worden door grote kostenposten in het sociaal domein. “Het zijn tekorten die je niet alleen wegwerkt met bezuinigingen op de jeugdzorg. We zullen … Lees meer

Voorgenomen wijzigingen busdienstregeling 2021

wo 13-05

Voorgenomen wijzigingen busdienstregeling 2021Groningen Drenthe bekend Op zondag 13 december 2020 start de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in Groningen en Drenthe. Het dagelijks bestuur OV-bureau heeft op 24 april de ontwerp-hoofdlijnen voor de nieuwe dienstregeling goedgekeurd. Deze zijn beschikbaar op www.ovbureau.nl. Tot vrijdag 12 juni 2020 is er gelegenheid om reacties te geven op de ontwerp-hoofdlijnen. In de voorstellen is geen rekening gehouden met de mogelijke lange termijneffecten van de coronacrisis. Mocht er sprake zijn van aanhoudend lage reizigersaantallen, … Lees meer