Meer berichten over "Afval":

Gratis afvalstromen en pas milieustraat

wo 22-07

De afgelopen tijd is de milieustraat geconfronteerd met “afvaltoerisme”.Inwoners van omliggende gemeenten die hun afval niet naar hun eigen gemeentelijk afvalbrengstation brengen, maar naar de milieustraat in Tynaarlo. Het gaat dan om afval dat gratis gebracht kan worden zoals bijvoorbeeld tuinafval. PaslezerOm “afvaltoerisme” te voorkomen is vanaf woensdag 22 juli bij de toegang tot de gratis afvalstromen een paslezer geplaatst. Toegang is vanaf 22 juli alleen mogelijk met de toegangspas van de milieustraat.

Geen restafval in de groen en oranje container

di 12-05

Onze afvalinzamelaar treft de laatste maanden regelmatig in de groene en oranje container afval aan dat er niet in hoort. Zoals restafval, puin, papier, hard kunststof, piepschuim enz. Dit ‘andere afval’ zorgt er voor dat de inhoud van de inzamelwagen wordt afgekeurd bij de verwerking in Wijster en vervolgens worden aan de gemeente extra kosten in rekening gebracht. Om deze extra kosten te voorkomen wordt de komende tijd de inhoud van de groene en oranje containers steekproefsgewijs gecontroleerd. Wanneer er … Lees meer

Doekjes NIET in het riool!

di 28-04

Tijdens de coronacrisis wordt er thuis meer schoongemaakt en wordt er thuis ook meer van het toilet gebruikt gemaakt. Maar gooi geen vochtige toiletdoekjes, schoonmaakdoekjes, keukenpapier en ander vast afval via uw toilet in het riool. Dit kan verstoppingen veroorzaken in het riool en de rioolpompen kunnen hierdoor vastlopen.

Woz-beschikking en gemeentelijke belastingen 2020

di 18-02

Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2020 weer op de mat. Hoe zit het met de WOZ-waarde van uw woning in 2020?De gemeente stelt jaarlijks de waarde vast aan de hand van onder andere verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Verder kijkt zij naar het bouwjaar, de oppervlakte en de inhoud van de woning. De WOZ-waarde die u in 2020 ontvangt gaat over de woningwaarde van begin 2019, maar wijzigingen aan het object in 2019 zijn meegenomen … Lees meer

Dit jaar 2 belastingaanslagen gemeente

di 21-01

Let op! u krijgt dit jaar twee belastingaanslagen van de gemeente.Aanslag afvalstoffenheffing kilo’s en ledigingen restafval 2019 U ontvangt eind januari de afrekening afvalstoffenheffing voor de geleverde kilo’s restafval en het aantal ledigingen in 2019. Per keer dat u de restafval container aan de weg heeft gezet, betaalt u € 3,00. Een kilo restafval kost € 0,18. Kijk voor de tarieven op www.tynaarlo.nl/belastingen. Raadpleeg de afval-app voor een overzicht van de kilo’s en ledigingen. De aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ- … Lees meer