Meer berichten over "Asielzoekersopvang":

Verzoek tijdelijke opvang asielzoekers

di 11-08

Burgemeester Thijsen heeft op 3 augustus jongstleden bezoek gehad van ver-tegenwoordigers van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Mondeling hebben zij het college van de gemeente Tynaarlo verzocht om medewerking te verlenen aan de realisatie van de tijdelijke opvang van asielzoekers in een bestaande hal in de PBH in Zuidlaren. De hal wordt, bij positieve besluitvorming, – voor de periode van een half jaar- sober ingericht voor de opvang van maximaal 500 vluchtelingen. De vluchtelingen worden verwacht uit Syrie en Eritrea. … Lees meer