Meer berichten over "Basisregistratie":

Geheimhouding gegevens basisregistratie personen (BRP)

ma 22-10

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Geen geheimhouding mogelijk Uw gegevens worden automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen en bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Deze instellingen gebruiken uw gegevens voor uit te voeren wettelijke taken. Ze baseren hun beslissingen vaak op informatie uit de BRP. Instanties die uw … Lees meer

Gemeente Tynaarlo: Oproep personen

ma 29-08

Uit onderzoek blijkt dat J. Fischer (06-11-1977) waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij/zij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Omdat deze persoon geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat J. Fischer vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat als ingezetene in Nederland. Deze persoon wordt verzocht binnen vier weken na deze publicatie … Lees meer

Oproep personen, W.A. Bakker

di 05-04

Uit onderzoek blijkt dat W.A. Bakker (geboren 23-11-1986) niet meer op het adres woont waarop hij/zij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven Omdat hij/zij geen adreswijziging heeft doorgegeven wordt de in de BRP opgenomen persoonslijst opgeschort, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat hij/zij niet meer ingeschreven staat als ingezetene in Nederland. Deze persoon kan binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Meer informatie: team KCC … Lees meer

Oproep personen basisregistratie

wo 02-03

Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde persoon niet meer op het adres woont waarop hij/zij in de basisregistratie personen staat ingeschreven: Naam:                          R.A. Benedyka Geboortedatum:        6 november 1988 Daarom wordt de persoonslijst opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland. Dit betekent dat deze persoon formeel niet meer in Nederland woont. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Meer informatie: team KCC … Lees meer

Oproep personen

wo 23-09

Burgemeester en wethouders maken bekend dat is gebleken dat onderstaande personen niet meer op het adres wonen waar zij in de basisregistratie personen staan ingeschreven. Daarom worden hun persoonslijsten opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend of  vertrek naar het land waar zij naar toe gegaan zijn. Dit betekent dat zij formeel niet meer in Nederland wonen. Het gaat om de volgende personen: M.M. Alshorbaji, geboren 1 mei 1988; M.E.C. Van den Berghe, geboren 25 juni 1988; L.T. Loohuizen, geboren 10 … Lees meer