Meer berichten over "Begroting Gemeente Tynaarlo":

Begroting 2020 in één oogopslag

wo 30-10

De gemeenteraad van Tynaarlo behandelt op dinsdag 5 november de gemeentelijke begroting voor 2020. Het komende kalenderjaar verwachten burgemeester en wethouders een tekort van € 401.000. Wethouder Hans de Graaf:“Behouden koers en weloverwogen keuzes” “De stijgende kosten voor zorg en ondersteuning zijn een belangrijke oorzaak van het begrotingstekort. We verkeren gelukkig nog in de positie dat we dat op kunnen vangen uit onze reserve. We streven ernaar om in 2021 onze uitgaven weer gelijk te hebben aan de middelen die … Lees meer

Gemeente Tynaarlo houdt 6,1 miljoen over

wo 13-04

Gisteravond werd de gemeenteraad van Tynaarlo geïnformeerd over het overschot van 6,1 mlj.  Onverwacht veel volgens het college. Het overschot wordt vooral veroorzaakt door eenmalige meevallers. Zo is er vastgoed verkocht wat voor nul euro op de balans stond,  Op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) houdt de gemeente 1,4 miljoen euro over (in het kader van de wet heeft het Rijk in 2015 veel zorgtaken overgedragen aan de gemeentes). Het overschot gaat naar de algemene reserve. De bedrijfsvoering is aangepast en dat resulteerde … Lees meer

College Tynaarlo wil extra investeren in Zorg en Accomodaties

vr 06-11

Het college van Tynaarlo heeft zijn financiën op orde voor de langere termijn. Daardoor kunnen extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de nieuwe zorgtaken, de onderwijs- en sportaccommodaties en het onderhoud van wegen en rioleringen. De uitvoering van deze taken zijn voor het college belangrijke pijlers om de leefbaarheid in de gemeente te behouden. Op 8 december beslist de raad over de collegevoorstellen. Op 18 november wordt de raad geinformeerd in een openbare vergadering. Het college wil extra geld beschikbaar … Lees meer

Kinderen in Vries en Tynaarlo in 2017 naar nieuwe school

wo 28-10

Leerlingen van de basisscholen in Vries en Tynaarlo kunnen in 2017 naar de nieuwe school, in Eelde-Paterswolde zal dat wat later zijn, meldde wethouder van financiën Nina Hofstra tijdens de presentatie van de begroting voor 2016. De gemeente gaat voortvarend aan de slag met het wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen en nieuwbouw van scholen en woningen. Het is hoog tijd om meer geld te steken in onderhoud van wegen, groenvoorziening en riolering om te voorkomen dat zaken vervangen moeten … Lees meer