Meer berichten over "Begroting":

B&W presenteren begroting 2021

wo 07-10

B&W presenteren begroting 2021 met sociaal gezicht; OZB-verhoging onvermijdelijk De gemeente Tynaarlo verwacht de komende twee jaren 1,8 miljoen euro minder uit te geven aan zorg en ondersteuning. Door zorg efficiënter in te kopen en te investeren in preventie en begeleiding moeten de uitgaven fors teruggedrongen worden. Wel ziet de gemeente zich genoodzaakt de onroerendzaakbelasting (OZB) met vijf procent te verhogen. Dat staat in de begroting voor 2021 die B&W hebben gepresenteerd. De gemeente Tynaarlo kampt, net als veel andere … Lees meer

Begroting 2020 in één oogopslag

wo 30-10

De gemeenteraad van Tynaarlo behandelt op dinsdag 5 november de gemeentelijke begroting voor 2020. Het komende kalenderjaar verwachten burgemeester en wethouders een tekort van € 401.000. Wethouder Hans de Graaf:“Behouden koers en weloverwogen keuzes” “De stijgende kosten voor zorg en ondersteuning zijn een belangrijke oorzaak van het begrotingstekort. We verkeren gelukkig nog in de positie dat we dat op kunnen vangen uit onze reserve. We streven ernaar om in 2021 onze uitgaven weer gelijk te hebben aan de middelen die … Lees meer

B&W Tynaarlo presenteren begroting 2020

wo 09-10

De gemeente Tynaarlo verwacht in 2020 een begrotingstekort van 400.000 euro. Dat staat in de begroting die B&W vandaag presenteren aan de gemeenteraad. Ruimte om te investeren en de belastingdruk blijft laag “Onze financiële positie voor de komende jaren is op zich goed”, zegt wethouder Hans de Graaf. “We hebben ons huishoudboekje op orde en hoeven geen maatregelen te nemen die onze inwoners pijn doen in de portemonnee. Ondanks een tekort in de jeugdzorg van 2 miljoen euro stijgen de … Lees meer

Provincie: goede balans in 2020

za 05-10

Eerste Begroting nieuwe bestuursperiodeDe inkomsten en uitgaven van de provincie Drenthe zijn in 2020 keurig met elkaar in balans. Dat blijkt uit de Begroting 2020, die het college van GS vandaag heeft gepresenteerd. In navolging van de Voorjaarsnota geeft de Begroting een solide financieel beeld van de provincie. Het meest in het oog springend is een technische reservering van 50 miljoen euro voor de nieuwe Investeringsagenda die in het coalitieakkoord is aangekondigd. Over de inhoudelijke invulling van die investeringsagenda gaat … Lees meer

Begroting Drentse gemeenten in 2019 in evenwicht

wo 09-01

‘Zorgen over oplopende tekorten sociaal domein’ Jaarlijks beoordeelt de provincie of de begrotingen van de gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen*) sluitend en meerjarig in evenwicht zijn. Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er geen redenen zijn voor het instellen van preventief toezicht voor de begrotingen 2019 van de Drentse gemeenten en tien van de elf gemeenschappelijke regelingen. Wel hebben Gedeputeerde Staten geconstateerd dat gemeenten in 2018 meer moeite hadden om het financiële evenwicht te bewaren, vanwege oplopende tekorten in het sociaal domein. … Lees meer