Meer berichten over "Broek":

Oproep personen

di 22-08

Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde persoon waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven: Naam: Dhr. P.J. van den Broek Geboortedatum: 24-09-1997 Omdat hij geen adreswijziging heeft doorgegeven heeft de gemeente de in de BRP opgenomen persoonslijst opgeschort, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat hij vanaf 20-07-2017 niet meer ingeschreven staat als ingezetenen in Nederland. Deze persoon wordt verzocht binnen vier weken na … Lees meer