Meer berichten over "Buurtteam de Fledders":

Bijeenkomst van buurtteam ‘De Fledders’

do 25-11

Succesvolle buurtbijeenkomst van buurtteam ‘De Fledders’ in Vries. Woensdagavond 3 november 2021 organiseerde buurtteam ‘De Fledders’ in OBS de Vijverstee een buurtbijeenkomst, waarin ze haar duurzame plannen voor de komende maanden presenteerde. Met een opkomst van 45 personen kan dit als een succesvolle bijeenkomst worden gezien. Het planHet buurtteam heeft in het verleden vele acties in de wijk uitgevoerd en wil graag een stap verder zetten, van aanbodgerichte acties voor individuele huizen van particulieren naar een wijkgerichte aanpak: samen met … Lees meer

Buurtbijeenkomst wijk de Fledders in Vries

za 30-10

Buurtteam ‘De Fledders’ nodigt alle buurtgenoten uit voor een bijeenkomst in OBS De Vijverstee op woensdag 3 november om 19:30 uur.Na vele succesvolle acties in de wijk wil het buurtteam met alle buurtgenoten in gesprek. Horen wat er speelt, weten welke wensen er zijn en welke vragen er leven over het verder verduurzamen van de wijk.Naast het buurtteam zijn ook de gemeente, Woonborg en de Energie Coöperatie Drentse Aa betrokken.De opzet van de avond ziet er als volgt uit: opening … Lees meer

Buurtteam ‘De Fledders’ start nieuw project in de wijk

di 05-01

Buurtteam ‘De Fledders’ start nieuw project in de straten Dingspil, Lottinge, Etstoel en Drosten in Vries In januari 2021 start buurtteam ‘De Fledders’ een nieuw project in de wijk de Fledders in Vries. Door inzet van een straatgerichte aanpak van EPA (Energie Prestatie Advies) – onderzoek wil het buurtteam buurtgenoten informeren over de mogelijkheden van het verduurzamen van hun woning en daarnaast informatie verstrekken over de kosten, terugverdientijd en mogelijkheden van subsidie. Dit project wordt mogelijk gemaakt doordat het buurtteam … Lees meer

Project verduurzamen van de woningen aan de Kerspel in Vries

do 12-09

Op zaterdag 28 september 14:00 tot 16:00 uur, burendag, wil buurtteam ‘de Fledders’ alle bewoners van de Kerspel in Vries op de hoogte brengen van het project ‘Naar een duurzame Kerspel’. Informatie over de uitvoering, de stand van zaken en het beantwoorden van vragen staat centraal. Daarnaast is ook het ontmoeten, motiveren en enthousiasmeren van belang! Het buurtteam heeft met behulp van Natuur en Milieufederatie Drenthe een plan opgesteld. Dit plan is gericht op het verkrijgen van een onafhankelijk advies … Lees meer

Insectenhotel voor de Vijverstee

za 02-03

Bij de opening van de vernieuwde Vijverstee zal het Buurtteam de Fledders van Buurkracht een insectenhotel aanbieden aan de school. Vanwaar dit gebaar? Na de start van het buurtteam in september 2015 heeft het buurtteam vier zeer succesvolle acties uitgevoerd op het gebied van isolatie en zonnepanelen. Voor de landelijke organisatie Buurkracht was dat aanleiding het buurtteam een ‘prijs’ aan te bieden: het mocht een actie bedenken en uitvoeren op kosten van Buurkracht. Dat is dus geworden het insectenhotel! Vrijdag … Lees meer