Meer berichten over "B&W":

Bekendmakingen

di 02-11

De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen etc.) verplicht digitaal.Via https://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook een e-mail ontvangen met de bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice via bovenstaande link.

B&W presenteren begroting 2021

wo 07-10

B&W presenteren begroting 2021 met sociaal gezicht; OZB-verhoging onvermijdelijk De gemeente Tynaarlo verwacht de komende twee jaren 1,8 miljoen euro minder uit te geven aan zorg en ondersteuning. Door zorg efficiënter in te kopen en te investeren in preventie en begeleiding moeten de uitgaven fors teruggedrongen worden. Wel ziet de gemeente zich genoodzaakt de onroerendzaakbelasting (OZB) met vijf procent te verhogen. Dat staat in de begroting voor 2021 die B&W hebben gepresenteerd. De gemeente Tynaarlo kampt, net als veel andere … Lees meer

College van B&W uit waardering voor Nederlands veteranen

di 23-06

Om hun waardering te uiten voor Nederlandse veteranen, dragen burgemeester en wethouders deze week een witte Anjer in de aanloop naar de Nederlandse veteranendag op zaterdag 27 juni. De Witte Anjer is sinds 2005 het nationale symbool voor erkenning en waardering voor veteranen. Witte AnjerIedereen kan zijn of haar persoonlijke waardering tonen door zelf een witte anjer op te spelden. Bijvoorbeeld rond de Nederlandse Veteranendag, de laatste zaterdag van juni, of bij veteranenactiviteiten in de eigen omgeving. De witte anjer … Lees meer

College van B&W wil TuVo Eelde continueren

di 12-05

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of ze openstaan voor verlenging van de tussenvoorziening (TuVo) in Eelde. B&W hebben 6 mei een principebesluit genomen, in afwachting van de officiële aanvraag van de minister: het college wil meewerken aan de gevraagde verlenging van een half jaar met een mogelijke uitloop naar twee jaar. Nieuwe burenDe opvang voor statushouders en kansrijke asielzoekers is sinds 2016 in de voormalige vliegschool DFA gevestigd. Wethouder nieuwkomers Pepijn … Lees meer

B&W presenteren visie op bibliotheken

do 19-12

B&W presenteren visie op bibliotheken: Van uitlener van boeken naar sociaal knooppunt in het dorp. De gemeente Tynaarlo ziet een belangrijke rol voor de bibliotheek in het vergroten van het welzijn van haar inwoners. Dat staat in de visie die B&W hebben vastgesteld voor de bibliotheken in de gemeente. De komende jaren maakt de bieb daarvoor een omslag: van traditionele uitlener van boeken naar een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor onderwijs, welzijn en cultuur. Om dit mogelijk te maken, vragen B&W aan … Lees meer