Meer berichten over "College":

Sluitende begroting voor de gemeente Tynaarlo in 2022

wo 13-10

Het college biedt de gemeenteraad een sluitende begroting aan voor 2022. De begroting is beleidsarm, vanwege het feit dat volgend jaar zowel een nieuw college als een nieuwe gemeenteraad aantreedt. Toch is het college van mening met deze begroting de hoge mate van leefbaarheid in de gemeente vast te kunnen houden. De structurele baten dekken de structurele lasten. Het college is wel voor een uitdaging gesteld. Het vinden van een juiste balans tussen invulling geven aan gemeentelijke taken en het … Lees meer

College van B&W uit waardering voor Nederlands veteranen

di 23-06

Om hun waardering te uiten voor Nederlandse veteranen, dragen burgemeester en wethouders deze week een witte Anjer in de aanloop naar de Nederlandse veteranendag op zaterdag 27 juni. De Witte Anjer is sinds 2005 het nationale symbool voor erkenning en waardering voor veteranen. Witte AnjerIedereen kan zijn of haar persoonlijke waardering tonen door zelf een witte anjer op te spelden. Bijvoorbeeld rond de Nederlandse Veteranendag, de laatste zaterdag van juni, of bij veteranenactiviteiten in de eigen omgeving. De witte anjer … Lees meer

College onderbreekt reces vanwege droogte

di 07-08

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het zomerreces onderbroken vanwege de aanhoudende droogte. In een extra GS-vergadering zijn commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Cees Bijl uitvoerig geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de komende tijd. Er is nu geen acute aanleiding om extra maatregelen te nemen. Wel is afgesproken dat de collegeleden die niet met vakantie zijn, ook in de komende periode wekelijks bijeenkomen om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn. Beheersbaar … Lees meer

Burgemeester informateur voor vorming college

ma 26-03

Om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de fracties vanuit de nieuwe gemeenteraad in het nieuwe college te krijgen is burgemeester Marcel Thijsen vandaag met zijn werk als informateur begonnen. Hij gaat bij alle partijen inventariseren wat er leeft aan wensen en gedachten voor het nieuwe college.  Eind deze week komt hij met een verslag hierover. Dan is het waarschijnlijk duidelijk of er voldoende draagvlak is om te komen tot een raadsprogramma waar zoveel mogelijk partijen aan zullen deelnemen. Zo’n … Lees meer

College en raad op bezoek in Zeijen

di 06-06

Op uitnodiging van Stichting Zeijerwiek bezochten college en raad vorige week het dorp Zeijen. Aanleiding was het onlangs afgeronde omgevingsplan IV en het bestuur van de Stichting wilde graag de resultaten hiervan laten zien. Die resultaten zijn indrukwekkend:  zo zijn er zijn houtwallen opgeknapt, is het pomphuis van de Zeijerwiek opnieuw ingericht, zijn de fietsroute Zeijen en de Veentjesroute gedigitaliseerd, is er een oplaadpunt voor elektrische fietsen in het dorp gekomen, werd een plukboomgaard aangelegd en de waterafvoer van de … Lees meer